Projekt GPS: Cesta s Bohom je radostná

Posledný októbrový víkend bol pod Tatrami plný svetla – nielen pre avizovaný posun času. Dvanásť odvážnych dievčat do Svitu nezablúdilo náhodou. Prišli so zámerom hľadať svoje povolanie, stíšiť sa a viac rozumieť Jeho hlasu.
Hlavnou témou jesenného kurzu GPS boli slová z Jánovho evanjelia  „Ja som Svetlo sveta“. Aj preto to celým víkendom doslova svietilo a blikalo na každom kroku. „Od kurzu som očakávala, že budem mať priestor na rozmýšľanie o svojom povolaní. Tešila som sa aj na to, že spoznám dievčatá z rôznych kútov Slovenska“ podelila sa so svojimi očakávaniami Marianka z Bratislavy.
Tím sestier ponúkol dievčatám viaceré konkrétne svetlé body na ceste rozlišovania povolania – Lectio divina, sebapoznanie aj duchovné sprevádzanie. Dievčatá ocenili však aj momenty modlitby, či už moment vypúšťania ich najhlbších túžob k Pánovi, animovanú adoráciu a spoločné Lectio divina. „Počas tohto víkendu som znovu o kus odokryla saleziánsku identitu, ktorá spočíva v radosti z každodennosti a uvedomila som si akú obrovskú hodnotu  ma modlitba“ podelila sa so svojimi dojmami Petra z Trnavy.
Rodinnú atmosféru dotvorila súkromná čokoládovňa, spontánne rozhovory aj „spovedanie“ sestier o ich ceste povolania. „Na kurze som si opäť pripomenula, že cesta s Bohom je radostná, rovnako ako bol aj tento víkend. Najviac  oceňujem uvoľnenú atmosféru, kde sa každá mohla cítiť prijatá a byť sama sebou“ dodala Mariannka z Bratislavy.
GPS – giovani per strada – mladí na ceste – je projekt, ktorým chcú sestry saleziánky byť blízko mladým dievčatám hľadajúcim svoje povolanie, byť pri nich v čase keď robia kľúčové životné  rozhodnutia. Prioritne je určený dievčatám vo veku od 17 až do 24 rokov. V priebehu 2 rokov tím GPS pripravuje 4 kurzy, potom sa kurzy opäť opakujú. Kurzy sú otvorené, účastníčky môžu prísť jednorázovo, alebo viackrát na ktorýkoľvek kurz. Najbližší kurz GPS sa uskutoční vo februári.
merygregy