Dni saleziánskej spirituality z pohľadu sestier

Saleziánky ako jedna zo zložiek saleziánskej rodiny prišli na dni saleziánskej spirituality do Popradu. Niektoré z nich sa aktívne zapojili do vedenia skupín počas programu.
Stretnutia sa v dňoch 26.-28. októbra zúčastnilo 23 sestier saleziánok, medzi nimi aj provinciálna predstavená Monika Skalová, ktorá sa všetkým prítomným členom krátko prihovorila na záver stretnutia.
„Objavila som, že saleziánska rodina je veľmi živá a má túžbu sa stretávať, spoznávať a rásť,“ povedala sestra Anna Jaňáková. Spolu so sestrou Martou Baňasovou, zodpovednou za saleziánsku pastoráciu u sestier, bola zapojená do práce v skupinách ako ich moderátorka. Účastníci rozmýšľali nad 5 prvkami pedagogiky povolania. Vychádzali pri tom z dokumentu Nové povolania pre novú Európu a z prednášky don Štefana Turanského o súčasnej dobe, ktorá ovplyvňuje povolanie človeka.
V rámci programu bola možnosť spolu navštíviť Spišskú kapitulu s odborným výkladom. Po výlete prišiel čas načerpať z kultúry vďaka divadelnému predstaveniu V Betánií scenáristky a režisérky Mgr. Márie Smoleňovej zo saleziánskeho strediska Košice Tri hôrky. Saleziánka Marta Peťková delegátka pre saleziánsku rodinu opísala celý sobotňajší deň: „Charakterizovala by som tieto dni tromi slovami rodinnosť, podstatnosť a jednoduchosť.“
Dni saleziánskej spirituality viedol salezián don Pavol Grach spolu s tímom z  členov  saleziánskej rodiny. Na stretnutí bol prítomný aj provinciál saleziánov na Slovensku don Jozef Ižold spolu s ďalšími saleziánmi, koordinátor saleziánov spolupracovníkov Peter Kvas s inými členmi tohto združenia z celého Slovenska, generálna predstavená dobrovoľníčok dona Bosca a zástupcovia exalievov, exaliev, admy, videsu, savia a ostatných zložiek saleziánskej rodiny.
-dc-
Foto: Mirec Šutka