Re-štart junioriek

Predposledný septembrový víkend saleziánok-junioriek 21. – 23. 9. 2018 sa uskutočnilo formačné stretnutie v Dolnom Kubíne. Hoci sa vonku riadne ochladilo a cestovanie bolo dlhšie i náročnejšie, ako sa čakalo, na radosti z opätovného stretnutia po lete to rozhodne neubralo. Témou  bola teoreticky i prakticky „Komunita.“ Nielen na tento víkend, ale i na celý rok.
V piatok sa program začal spoločnou večerou, zvítaním a krátkym úvodom novej provinciálky sestry Moniky Skalovej a predstavením staro-novej sestry Janky Kurkinovej, ktorá bude sestry sprevádzať ich juniorským obdobím i naďalej. V modlitbe tohto večera pod vedením sestry Alenky Badačovej mohli sestry odovzdať svoje slabosti i nádeje uplynulého i nadchádzajúceho obdobia do Božích rúk prostredníctvom krátkej adorácie.
V sobotu dopoludnia, po krátkom zamyslení sa o vlastnej rodine, predstavila sestra Janka nový formačný dokument pre sestry. Svätú omšu slávil diecézny kňaz, salezián-spolupracovník Ján Garaj. A po chutnom obede od (mamy), taktiež saleziánky-spolupracovníčky tety Páterkovej navštívili sestry Komunitu blahoslavenstiev v Okoličnom. Exkurziu i výklad viedla sestra Dária, ktorá tu zdôraznila úlohu zasvätených, „bez ktorých by táto komunita zasvätených mužov, žien i laikov, napriek tomu, že bola pôvodne založená manželskými pármi, nemohla existovať.“ A tak ani šíriť a spájať krásu a bohatstvo ich špecifickej charizmy.
Sobotný večer patril ešte reflexii počutého a videného z celého dňa, zdieľaniu radosti pri stole i v modlitbe, a zábavnému večeru, ktorý ukončila naozaj výnimočná atrakcia (dozvuky dolnokubínskeho jarmoku) – zážitok 5D kina priamo na dvore.
Po nedeľnej sv. omši na Banisku čakal juniorky posledný, historický blok. Sestra Zuzka Šimková ho opísala takto: „Spolu so sestrou Adrikou sme sa pozreli na vznik nášho inštitútu aj z pohľadu faktov, ale i rôznych zaujímavostí. Pri pohľade naspäť je vo mne vždy úžas nad tým, ako Boh vedie ľudí a necháva veci dozrieť, aby vykvitli v pravý čas.“
Veľká vďaka patrí dolnokubínskej komunite sestier za ich prijatie, pohostinnosť a zážitok komunity, ktorý juniorkám tento víkend poskytli.
Elena Holá, FMA