Mladí a životné rozhodnutia

23. septembra 2018 sa v Ríme ukončil medzinárodný kongres „Mladí a životné rozhodnutia“, ktorý zorganizovali rímske saleziánske univerzity UPS (Universitá pontificia salesiana) a Auxilium.
K danej téme sa vyslovili viacerí odborníci: „Rozhodnutia, ktoré mladý človek robí, nie sú nejaké menu. Keď sa pre niečo rozhoduje, je v hre jeho sloboda. … Mladosť nie je len chronologický vek, je to antropologická a teologická výzva objaviť a budovať svoju identitu“ – zaznelo v záverečnom príhovore prof. Andrea Bozzolu SDB z Teologickej fakulty v Turíne.
Mladí sa pýtajú:

„Ako spoznať svoju identitu? Ako sa zaviazať na celý život?“

Orientáciou sú aj slová pápeža Františka:

„Pýtaj sa, pre koho si tu. Len týmto spôsobom sa povolanie stane „milosťou“, poslaním a tvoji blížni ti umožnia objaviť, čo je sloboda.“

Na kongrese sa zdôraznila potreba obnoviť jazyk, ktorým Cirkev hovorí s mladými ľuďmi, aby sa mohli stať protagonistami a tiež potreba znovu si osvojiť spôsob výchovy dona Bosca a Márie Mazzarellovej, ktorí chlapcom a dievčatám poukazovali na obrovské obzory aj pri malých rozhodnutiach.
Dekanka Fakulty výchovných vied Auxilium Sr. Pina Del Core FMA uviedla, že digitálny svet a nové komunikačné technológie nás tlačia k prehodnoteniu veľkých tém, ako je sloboda, výchova, voľba – rozhodnutie. Výchova k voľbe sa musí nevyhnutne prejaviť aj „prijatím tajomstva, ktoré každé rozhodnutie sprevádza, pretože to vždy znamená riskantné odovzdanie seba, spoliehanie sa na niečo alebo Niekoho“. Z pastoračného hľadiska je dôležité starať sa o formáciu pedagógov a vychovávateľov, vrátane rodičov, „aby sa najprv oni vedeli v živote a vo výchove rozhodovať na základe rozlišovania“.
upravené podľa: www.cgfmanet.org
sr. Eva Matejková