Trnava – Krížová

Spolu vedieme stretká a voľnočasové aktivity pre deti a mladých. Zapájame sa do aktivít v mládežníckom stredisku na Kopánke ako aj do farskej pastorácie mladých a rodín. Vyučujeme rôzne predmety na školách. Sme zapojené do celoslovenských projektov našej provincie (Teológia pre mladých).