Trnava – Olympijská

Komunita sestier, ktoré sa venujú týmto oblastiam činnosti: práca na Arcidiecéznom katechetickom úrade, prekladateľská práca pre potreby Provincie, spracúvanie histórie nasej Provincie, koučing a duchovne sprevádzanie, pomoc pri organizovaní duchovných cvičení pre kňazov a zasvätených.