Šamorín

Vyučujeme na školách, spolupracujeme na farskej pastorácií detí a mladých, realizujeme voľnočasovú činnosť v našom dome a sme zapojené tiež do provinciálnych projektov.