Saleziáni don Bosca – SDB

Saleziáni don Bosca – SDB

Sú to zasvätení kňazi a laici, ktorí žijú a pracujú v komunitách s apoštolským zameraním „byť v Cirkvi znamením a nositeľmi Božej lásky k mladým, najmä k tým najchudobnejším“.Spoločnosť založil taliansky kňaz Ján Bosco a Cirkev ich definitívne potvrdila ako rehoľnú spoločnosť v roku 1874, keď bol schválený prvý štatút – Stanovy. Na Slovensku pôsobia od roku 1924.Don Bosco im odovzdal jednoduchý štýl života a činnosti – saleziánskeho ducha. Ide o osobitnú starosť o dobro mladých, láskavosť, vzťahy otvorenosti a srdečnosti. Optimizmus a radosť, práca a miernosť, tvorivosť a pružnosť, preventívny systém.Pastoračná činnosť saleziánov je naozaj pestrá – oratórium a mládežnícke stredisko, školy, internáty, misie, farnosti, spoločenská komunikácia…