Bratislava provinciálny dom

Sme sídlom provinciálnej predstavenej, jej vikárky, sekretariátu, ekonomického, formačného a pastoračného oddelenia našej provincie. Snažíme sa, aby tento dom bol domom prijatia pre všetky sestry. S bratmi verbistami a laikmi spolupracujeme na farskej pastorácii mládeže. Jedna sestra je poverená koordinovať miestne stredisko saleziánov spolupracovníkov a ďalšia koordinuje miestne stredisko Laury, združenia mladých. Do našej komunity patria aj sestry, ktoré sa venujú animácií  ústredia Laury, združenie mladých a projektu Kompas fma.