Bratislava provinciálny dom

Sme komunita v provinciálnom dome, ktorý je zároveň aj sídlom provinciálnej predstavenej, jej vikárky, sekretariátu, ekonomického, formačného a pastoračného oddelenia našej provincie. Snažíme sa, aby tento dom bol domom prijatia pre všetky sestry. S bratmi verbistami a laikmi spolupracujeme na farskej pastorácii mládeže. Jedna sestra je poverená koordinovať miestne stredisko saleziánov spolupracovníkov a ďalšia koordinuje miestne stredisko Laury, združenia mladých. Do našej komunity patria aj sestry, ktoré animujú neziskovú organizáciu Laura, združenie mladých s celoslovenskou pôsobnosťou.