Finančný dar

Finančný dar

Pravidelný – najcennejšia je pre nás pravidelná podpora našej činnosti. Ak ste si zriadili trvalý platobný príkaz na náš účet SK80 7500 0000 0040 0786 8759 (ČSOB), napíšte nám prosím na economa.fma@gmail.com, aby sme mohli zostať v kontakte.

Jednorazový – našu činnosť môžete podporiť aj jednorazovo darom na náš účet SK80 7500 0000 0040 0786 8759 (ČSOB). Ak chcete svoj dar adresovať na konkrétny úmysel, uveďte to v poznámke platobného príkazu. Pripíšte aj Váš mail alebo telefón, aby sme Vám mohli poďakovať a potvrdiť prijatie daru.