2% – 3% z dane

Buďte preventívni, myslite na budúcnosť mladých!
Vaše 2% rovnako ako pred rokom využijeme na prípravu mladých v povolaní
a na vzdelávanie sestier. Ďakujeme!
Ak ste odpracovali min. 40 hodín dobrovoľníckej činnosti za rok, môžete asignovať až 3% svojej dane. Ak potrebujete potvrdenie o ich odpracovaní v našom Inštitúte, môžete oň požiadať na economa.fma@gmail.com