Aj vďaka Vám naša minuloročná kampaň „Konkrétne tváre za vašimi 2% pre saleziánky“ bola úspešná!
Čo vidíte v tvárach detí a mladých, ktorí boli vychovávaní u nás? Každá takáto tvár je jedna z konkrétnych tvári za vašimi 2%. Má svoje životné skúsenosti a zážitky s nami saleziánkami.
Ďakujeme za Vaše 2% pre ďalšiu konkrétnu tvár.
Buďte preventívni, myslite na budúcnosť mladých!
Vaše 2% rovnako ako pred rokom využijeme na prípravu mladých v povolaní a na vzdelávanie sestier. Ďakujeme!
Ak ste odpracovali min. 40 hodín dobrovoľníckej činnosti za rok, môžete asignovať až 3% svojej dane. Ak potrebujete potvrdenie o ich odpracovaní v našom Inštitúte, môžete oň požiadať na economa.fma@gmail.com