Naša tohtoročná kampaň na 2% z dane bola úspešná! Komunikovali sme ňou na svedectve vlastného života a poslania benefity, ktoré priniesli vaše dary v podobe 2%.

„Sme tu pre mladých a počítame s mladými. Spolupráca a rozširovanie sietí je dôležité. Rovnako pre nás ako aj pre nich. Povzbudzuje v kráčaní, posilňuje v raste, motivuje k zapojeniu. Potrebujeme sa navzájom, či už v konkrétnych aktivitách, ale aj v takejto kampani. Zdieľame svoju skúsenosť, ktorá snáď môže osloviť aj ďalších a podnietiť pridať svoju „kvapku“ k šíreniu dobra,“ rozpráva o dôležitosti poslania  v spojení s 2% saleziánka Jana Kurkinová.