Baku – Azerbajdžan

Naša komunita bola oficiálne zriadená 15. septembra 2017 a našou patrónkou je sv. Terézia z Avily. Sme tri sestry a participujeme na akejkoľvek pastorácií v stredisku a farnosti, ktoré založili naši bratia saleziáni zo Slovenska (katechézy, príprava ku sviatostiam, detský klubík). Tiež spolupracujeme s diecéznou farnosťou a pomáhame na biskupstve v apoštolskej prefektúre. Rozvíjame aj PAD (projekt na adopciu detí na diaľku).