Baku – Azerbajdžan

Naša komunita bola oficiálne zriadená 15.septembra 2017 a našou patrónkou je sv. Terézia z Avily. Sme štyri sestry a participujeme na akejkoľvek pastorácií v stredisku a farnosti, ktoré založili naši bratia saleziáni zo Slovenska. Rozvíjame aj PAD (projekt na adopciu detí na diaľku).