Dubnica nad Váhom

Aj my sme tou šťastnou komunitou, ktorá má vo svojich priestoroch zriadené Súkromné centrum voľného času Laura. Na Cirkevnej základnej škole vyučujeme rôzne predmety. Zapájame sa do saleziánskej farskej pastorácie mladých. Venujeme sa tiež skupine našich Exalliev a Adme.