Dubnica nad Váhom

Aj my sme tou šťastnou komunitou, ktorá má vo svojich priestoroch zriadené Súkromné centrum voľného času Laura. Na Základnej škole s materskou školou sv. Dominika Savia vyučujeme rôzne predmety. Zapájame sa do saleziánskej farskej pastorácie mladých. Venujeme sa tiež skupine našich Exalliev.