Dolný Kubín

Pri našom dome máme zriadené Súkromné centrum voľného času Laura s dvoma krásne zrekonštruovanými ihriskami. Vyučujeme náboženskú výchovu na školách a zapájame sa do farskej pastorácie. Je nám zverená aj koordinácia miestneho strediska saleziánov spolupracovníkov.