Humenné

Do tretice všetko dobré. Uzatvárame trojicu komunít so Súkromným centrom voľného času Laura. Okrem stretiek, krúžkov vyučujeme aj na školách náboženstvo a realizujeme rôzne aktivity pre deti, mladých i celé rodiny v spolupráci s animátormi a so saleziánskou rodinou.