Bratislava – Vavilovova

Sme jednou z komunít, ktorá býva v byte v paneláku v jednej z najväčších mestských časti hlavného mesta Slovenska. Dve sestry učia na štátnych školách – náboženstvo a na 1.stupni. Miesto našej pastoračnej činnosti, ktoré nás ako komunitu spája, je saleziánske mládežnícke stredisko Bratislava-Mamateyova. Tu spolu so saleziánmi zastrešujeme voľnočasové aktivity pre deti, mladých a rodiny, ako aj prípravu mladých na animátorstvo. V našej pozornosti je aj farská pastorácia a príprava k sviatostiam. Jedna sestra je tiež zapojená do projektu Orientačné dni ( fb orientacnedni alebo orientacnedni.sk.), kde vytvárame pre triedy priestor, v ktorom žiaci môžu posilňovať triedneho ducha, objavovať bohatstvo ukryté v každom z nich ako aj v triede ako celku, cibriť si svoj zmysel pre počúvanie, porozumenie a vzájomné rešpektovanie sa. Učia sa schopnosti tolerovať odlišný názor a spolupracovať.