Bratislava – Vavilovova

Sme jednou z komunít, ktorá býva v byte v paneláku. Vyučujeme rôzne predmety na školách. Naším hlavným pastoračným pôsobením je voľnočasová činnosť v saleziánskom stredisku pre deti a mladých na Mamateyovej ulici. V našej pozornosti je aj sociálna práca s mladými, s rodinami a farská pastorácia mladých. Aktívne sme zapojené aj do projektu Orientačné dni Mamateyka, ktorý môžete sledovať na fb orientacnedni alebo orientacnedni.sk.