Bratislava Hrobákova

Našou hlavnou prioritou je pôsobenie v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej. Pôsobíme tu ako učiteľky a tiež je nám zverená duchovná starostlivosť o škôlku. Sme štyri a bývame v byte neďaleko škôlky. Materská škola má za cieľ svojej výchovno- vzdelávacej činnosti integrálny rozvoj osobnosti dieťaťa, aby dokázalo prežívať svoj život ako dar vo vďačnosti a radosti. Snažíme sa dopĺňať výchovu, ktorú dieťa dostáva v rodine. Túto činnosť realizujeme v evanjeliovom duchu, ktorý je zameraný na  kresťanský humanizmus sv. FRANTIŠKA SALESKÉHO, (láskavého svätca) a pravé hodnoty. Usilujeme sa vytvárať rodinnú atmosféru, ktorú deti môžu vdychovať v celom objekte škôlky. Naša práca je pre nás povolaním a poslaním, napĺňa nás nefalšovanou radosťou.