Banská Bystrica

Sme komunitou, ktorá býva v dome v areáli saleziánskeho strediska. Pracujeme v školách ako učiteľky náboženstva alebo asistentky. Pôsobíme v saleziánskom stredisku a zapájame sa do farskej pastorácie. Aktívne pôsobíme v projekte Orientačné dni Banská Bystrica, ktorý môžete sledovať na fb orientacnednibb alebo od.sbb.sk.