Saleziáni otvorili provinciálnu kapitulu v Badíne

V predposlednú májovú nedeľu sa v Badíne zišlo 50 saleziánov, aby slávnostnou svätou omšou a spoločným vzývaním Ducha Svätého zahájili provinciálnu kapitulu.

 

Pôvodne mala byť provinciálna kapitula až budúci rok. Svätý Otec František však nedávno vymenoval hlavného predstaveného saleziánov dona Ángela Fernándeza Artimeho za kardinála a v apríli bol vysvätený za biskupa. Don Fernández Artime v auguste tohto roku odovzdá svoj úrad novému hlavnému predstavenému, ktorý bude zvolený na celosvetovej generálnej kapitule. Pred generálnou kapitulou sa však najprv musia uskutočniť provinciálne kapituly.

 

Pondelok patril stretnutiu s názvom Deň provincie

Koná sa každoročne a zúčastňuje sa ho celá slovenská saleziánska komunita. Tohto roku sa ho zúčastnilo 130 z celkového počtu 179 saleziánov na Slovensku. Počas dňa si spolubratia vypočuli správy delegátov z jednotlivých oblastí poslania, ako aj správu provinciála Petra Timka za uplynulé obdobie 2022 – 2024. V rámci sv. omše dostali niektorí spolubratia list poslušnosti, dokument, ktorým im provinciál určuje nové miesto pôsobenia. Následne mali priestor na vzájomné stretnutia a rozhovory.

Cieľom provinciálnej kapituly je zhodnotiť uplynulé obdobie, zvoliť zástupcu Slovenska na generálnu kapitulu a určiť smerovanie saleziánskej provincie na Slovensku na nasledujúce obdobie. Kapitula potrvá do 31. mája 2024.

 

Počas stretnutia sa budú prejednávať dôležité témy pre saleziánsku komunitu na Slovensku. Vrcholom bude voľba zástupcu, ktorý sa spolu s provinciálom Petrom Timkom zúčastní generálnej kapituly a bude sa tak podieľať na voľbe nového hlavného predstaveného saleziánskej kongregácie.

 

Účastníci kapituly budú diskutovať o troch témach

I. tematický okruh: Animácia a starostlivosť o skutočný život každého saleziána.

II. tematický okruh: Saleziáni, saleziánska rodina a laici spolu „s“ a „pre“ mladých.

III. tematický okruh: Overovanie a prehodnotenie riadenia kongregácie.

 

Zdroj: saleziani.sk