Stať sa učeníkom môže byť vášnivým dobrodružstvom

Liturgické čítania na nedeľu Najsvätejšej Trojice nájdete na tomto odkaze.

 

Vzkriesený Ježiš pozval svojich učeníkov na rande do galilejských hôr. Áno, v Biblii sa najdôležitejšie veci dejú väčšinou v nich. Nám sa môže zdať, že keď učeníci videli Ježiša živého, konečne bola pre nich viera oblažujúca. No viera ostáva vždy vierou, lebo ako píše Matúš, učeníci Ježiša ďalej bojovali s pochybnosťami. Tých je v živote veriaceho vždy dosť…

 

Ježišovými učeníkmi sa učeníctvo zďaleka nekončí. Bežne je nám známy preklad Ježišových slov: „Choďte teda a učte všetky národy…“ (v. 19). Grécky výraz matheteo, použitý v origináli evanjeliového verša, má však význam nielen slovesa učiť, ale aj slovného spojenia robiť učeníkov, čiže formovať ich, kreovať, generovať. Mnohé dôležité preklady Biblie uvádzajú grécke matheteo v Matúšovskej misijnej výzve práve v tomto druhom význame. Čiže v znení: „Choďte teda a robte mi učeníkov zo všetkých národov…“ A ako príkaz nám všetkým. Až podnes. So stopercentným prísľubom, že ak to budeme robiť, zostane Ježiš so svojou Cirkvou navždy. Aj s každým jedným z nás…

 

Vyučiť sa takémuto umeniu evanjelizovať v jeho mene sa ani tí prví učeníci za tri roky nestihli

Pokračovali na ceste učeníctva aj po jeho zmŕtvychvstaní, ako to môžeme čítať v celých Skutkoch apoštolov. A potom, v geniálnom umení spolupracovať na spáse svojej duše a duší iných je potrebné byť učňom – učeníkom po celý život. Asi tak, že čítaním Písma pozorujeme, ako koná Boh, prípadne Boží ľudia v ňom. Ak sa nad Písmom modlíme, tak s Bohom už spolupracujeme, aby sme ho dokázali počúvnuť a stále viac konať podľa jeho slova: robiť mu učeníkov z tých, s ktorými žijeme. Ako Pavol mal svojho Timoteja a Timotej zas Pavla, tak i každý z nás tých svojich.

 

Nie. Stať sa učeníkom nijako nebude len akousi ozdobou nášho kresťanstva, ale vášnivým dobrodružstvom. Lebo Ježiš je Slnkom, okolo ktorého sa ako planéty – viac či menej blízko – sústreďujú jeho učeníci. Aby v ňom našli plný, šťastný zmysel svojho života.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať.

 

sestra Dáša