Permanentná formácia sestier nad 30 rokov prvých sľubov

V Smižanoch sa stretla 21 členná skupina sestier FMA. V rámci svojej permanentnej formácie sa tu zaoberali témou sexuálneho, duševného a duchovného zneužívania v Cirkvi.

 

Pozvanými hosťami v dňoch 22.- 24. marca boli Mgr. Katarína Jánošová, koordinátorka projektu ochrany detí a zraniteľných osôb v saleziánskej rodine na Slovensku a ThLic. Marek František Drábek, DiS, O.Praem z Prahy. Mgr. Jánošová predniesla prednášku pod názvom „Kódex výchovného správania v praxi“. František Drábek zasa komplexne a odborne uviedol sestry do problematiky zneužívania.

 

Prezentované informácie, skúsenosti z praxe psychoterapeuta a štatistiky boli cennými podnetmi pre uvedomenie si, čo zneužívanie je, aké má dopady, ako sa lieči, ako mu predchádzať, aké výzvy z tohto systémového problému plynú. Na konci víkendu sestry vyjadrili vďačnosť za užitočný a obohacujúci čas, ktorý rozšíril ich poznanie.

 

Anna Chrkavá FMA