Toto sú naše konkrétne tváre a ich príbeh poslania. Konkrétne tváre za vašimi 2% vaše sestry pre mladých

„Konkrétne tváre za vašimi 2% vaše sestry pre mladých,“ je naša tohtoročná kampaň na 2% z dane. Komunikujeme ňou na svedectve vlastného života a poslania benefity, ktoré priniesli vaše dary v podobe 2%. Darujte nám 2% pre ďalšiu konkrétnu tvár, ktorú každá sestra, vďaka dobrému vzdelávaniu a práci na sebe môže pozitívne ovplyvniť. Tlačivo si môžete stiahnuť tu. Ďakujeme! Toto sú naše konkrétne tváre a ich príbeh poslania.

 

Eva Šatková

Mojím poslaním ako sestry saleziánky je aktuálne práca na základnej škole, kde učím matematiku a náboženskú výchovu a saleziánske stredisko, kde sa venujem deťom a mladým rôznou formou. Napríklad asistencia, stretká, krúžky, formácia animátorov a teda čo príde ;) Veľmi sa teším, že mám možnosť robiť a realizovať sa v tom čo ma baví a napĺňa. Je to neuveriteľne dobrodružná cesta plná prekvapení, ktorá ma stále núti okrem venovaniu sa druhým, venovať sa aj sebe a svojmu rastu/formácii, aby som mohla byť odborníčkou.

 

Jana Haluščáková

Pracujem v Súkromnom centre voľného času Laura Humenné a baví ma všetko, čo sa týka umenia a kreativity (všeličo vyrábam, pečiem, hrám divadlo, vytváram kulisy aj kostýmy …).  Je to veľmi krásna interakcia s deťmi a mladými ľuďmi, ktorá ma stále posúva ďalej. Vždy ponúkam, ale zároveň aj potrebujem nové inšpirácie, ktoré čerpám nielen z internetu, ale aj z rôznych kurzov (naposledy kurz arteterapie).

 

Veľmi oceňujem podporu mojich sestier v komunite, ktoré mi umožnili vytvoriť si malú dielňu, kde mám všetky svoje „rárohy“ a „pracovný neporiadok“. V tomto roku naše mesto získalo titul Mesto kultúry 2024 a v rámci neho som zapojená do ekologických aktivít. Vidím to ako jednu z veľmi dôležitých ciest na rozvoj občianstva, participácie a aj osobnosti mladého človeka. Som šťastná, že môžem byť užitočná pre tých, ktorých stretávam a majú záujem rozvíjať sa.

 

Andrea Badíková

Čo ma napĺňa? Čistá a úprimná radosť detí. Inšpiruje ma myšlienka: „Robme dobro, pokiaľ máme čas.“ Veľmi mi pomohli a posunuli ma ďalej kurz Comiunity Building, Z2S2- integrálny rozvoj osobnosti a ďalšie kurzy na prehĺbenie duchovného života a života vzťahov.

 

Martina Škvareninová

Mojím najväčším poslaním je výchovno-vzdelávacia činnosť v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej, v ktorej pracujem už niekoľko rokov. Momentálne mám spolu s kolegyňou v triede deti vo veku štyroch až piatich rokov. Je to miešaná skupina, kde časť detí si plní povinné predprimárne vzdelávanie. Okrem toho, že sa venujem deťom, môj čas patrí aj rodičom, prostredníctvom rozhovorov, duchovných ponúk, či rôznych aktivít pre celé rodiny a špeciálne pre mamky.

 

K deťom mám veľmi blízko a preto s tímom mladých ľudí – animátorov – tvorím „malé katechézy – scénky“ počas detských sv. omší a niekoľko rokov patrím do detského speváckeho zboru. Mojím poslaním je momentálne aj skupina mladých birmovancov v mládežníckom stredisku na Mamateyovej.

 

Je pre mňa úžasné vidieť tie drobné deti ako rastú, napredujú, majú chuť poznávať, objavovať a učiť sa. Najviac ma napĺňa radosťou, keď vidím ako deti z našej materskej školy postupne prechádzajú do mládežníckeho strediska k saleziánom, kde sa opäť stretávame. Tam môžu pokračovať v raste a v začatej saleziánskej výchove.

 

K svojmu rozvoju určite potrebujem vzdelávanie v oblasti pedagogiky a psychológie. Dôležité v mojom osobnom raste je inovovať rôzne metódy výchovy a vzdelávania a učiť sa lepšie viesť rozhovor s rodičmi. Som vďačná za ľudí, ktorí mi pomáhajú rásť profesionálne, osobne a najmä duchovne.

 

Zuzana Šimková

Už 5. rok mám možnosť učiť nemčinu na gymnáziu. Je to práca, ktorá ma veľmi baví a napĺňa. Som vďačná za častý kontakt so žiakmi a možnosti okrem vedomostí im svojím prístupom odovzdávať aj niečo do života. Je to práca, ktorá si vyžaduje byť stále na pozore, vnímať ako sa menia mladí, hľadať spôsoby ako ich zaujať a byť tvorivým a inovatívnym vo výučbe.

 

Monika Foltýnová

Momentálne sa venujem hlavne dvom veciam, a síce činnosti v Kolégiu Márie Romero (internát rodinného tipu), kde sa venujeme počas týždňa rómskym dievčatám na ZŠ a SŠ a slovenským vysokoškoláčkam. Moja činnosť je rôzna. Od pomoci s domácimi úloha a učením, cez rôzne voľnočasové aktivity a zabezpečenie činnosti Kolégia. Okrem toho koordinujem činnosť projektu misijných dobrovoľníkov VIDES. Spolu s tímom pripravujeme mladých na ich letnú misijnú skúsenosť na Slovensku a v zahraničí.

 

Teší ma, že konkrétne môžem pomôcť deťom a mladým z náročnejšieho prostredia naplno rozvíjať ich dary. Môžem vidieť ich rast. Mám taktiež radosť aj z mladých ľudí, ktorí sa neboja periférií spoločnosti, inej kultúry a zvykov. Chcú darovať svoj čas tým, ktorí to viac potrebujú.

 

Pre poslanie, ktorému sa teraz venujem, je pre mňa dôležité vzdelávať sa naďalej v oblasti psychológie. Tiež aj rozvíjať manažérske zručnosti či študovať cudzie jazyky. Ďakujem aj za vzácnych ľudí, od ktorých sa tieto zručnosti môžem učiť.