Ticho u saleziánok je priestorom pre Boha

Na Skalke, neďaleko Trenčína, ktorá sa pýši krásnym pútnickým miestom, sa stretlo desať sestier saleziánok, aby sa ponorili do ticha. Don Bosco duchovným cvičeniam „pripisoval veľkú dôležitosť pre rozlet na ceste k svätosti.“ Preto je to pre každú sestru milostivý čas, ktorý môže naplno využiť jedenkrát do roka.

 

V dňoch od 2. do 9. marca vymenili pracovné apoštolské nasadenie za čas strávený s Bohom. Vonkajšie ticho spojili s vnútorným, ktoré zakúšali v intenzívnej modlitbe, aby hlbšie budovali vzťah s Pánom počas duchovných cvičení.

 

Týždeň milostí na ceste uzdravenia

Téma duchovných cvičení bola o Emauzských  učeníkoch v Lukášovom evanjeliu. Prednášky viedol dominikán Reginald Slavkovský. Jednotnú tému podfarboval čítaním rozprávok od rôznych autorov, ktoré v sebe ukrývali hlboké posolstvo a výborne sa prepájali s danou témou.

 

Dvaja učeníci na ceste z Jeruzalema do Eamuz prešli vnútorným uzdravením. Ako kráčali, pridal sa k ním Ježiš. Nenápadne ich sprevádzal. So záujmom si vypočul ich sklamanie, rozhorčenie, hnev a zranenia. Keď učeníci vyrozprávali svoju bolesť, vtedy sa rozhovoril aj Ježiš. Cez Písmo, ktoré im postupne vysvetľoval, začali obaja pociťovať plamienok nádeje vo svojich srdciach. Zmŕtvychvstalého Ježiša však spoznali až pri lámaní chleba. A vtedy to pochopili! Ihneď, s horiacimi srdcami, bežali naspäť za učeníkmi do Jeruzalema, aby im oznámili: „Ježiš je živý!“

 

Božie slovo ukrýva život

„Téma sa mi zdala na začiatku náročná,“ hovorí jedna z účastníčok duchovných cvičení. „Kládla som si prvý deň otázku: Ako budem celý týždeň rozjímať nad jednou staťou evanjelia? Avšak objavila som tam toľko hlbokým myšlienok, odkazov a výziev do môjho každodenného života, že by som zvládla rozjímať nad týmito veršami Božieho slova aj ďalší týždeň. Božie slovo je naozaj živé a stále ponúka čosi nové.“

 

Vďačnosť rodí ovocie

Sestry v závere ocenili lektora nielen za jeho prednášky a vovádzania do tajov Svätého Písma, ale aj za vytvorený priestor na duchovné rozhovory, slúženie Eucharistie, spoločné ranné modlitby a každovečernú hodinovú adoráciu. Poďakovanie patrí aj provinciálke, sestre Monike Skalovej, ktorá venovala čas sestrám v rozhovoroch. Vďaka tiež patrí správcovi Domu pútnikov na Skalke pri Trenčíne a zároveň skvelému kuchárovi za chutné a esteticky naservírované jedlá.

 

Božie dotyky precítené prebúdzajúcou sa prírodou, umelecky stvárnenou krížovou cestou, miestami po ktorých kráčali naši slovenskí svätci Andrej – Svorad a Benedikt, nech prinesú ovocie do sesterských komunít, medzi deti a mladých, do každého nového dňa.

 

Sr. Martina Škvareninová FMA