Dôležité je, aby sme vykročili na cestu lásky

Liturgické čítania na 2. adventnú nedeľu B nájdete na tomto odkaze.

 

Podľa tohto hutného Markovho prológu správne pochopiť evanjelium sa dá pomocou neustáleho rozjímania Božieho slova Starého zákona, lebo evanjelium je jeho konkrétnym dovŕšením. Evanjelista cituje slová proroka Izaiáša o tom, že je nutné pripraviť cestu, ktorá vedie od Boha k jeho ľudu a späť k samému Bohu.

 

Iný, veľmi autentický prorok, Ján Krstiteľ, ukazuje ľuďom novú cestu s možnosťou opravdivého obrátenia a tí, čo prijali jeho posolstvo stávajú sa novým Božím ľudom. Podobne ako keď Izrael vyšiel z Egypta, vydali sa na cestu púšťou, tam, kde z úst Jána zaznelo Božie slovo, aby sa ním nechali obnoviť. Na prvý pohľad sa slová Jána Krstiteľa s jeho odporúčaniami nezdajú povzbudzujúce, ani jeho kajúci život, ktorý je kritikou nášho životného štýlu. No potreba obrátenia nebola jeho hlavným posolstvom. Najdôležitejšie, čo Ján chcel povedať, bolo ohlásenie príchodu Mesiáša. A celkom osobitne krstu, čiže ponárania sa do Ducha Svätého, ktorý je Utešiteľom par excellence.

 

Všetky čítania druhej adventnej nedele majú spoločnú metaforu cesty a povzbudenie k nastúpeniu na ňu. No prvú cestu k človeku robí Boh sám. Ako neváhal prísť medzi nás v Ježišovi, podobne nebude váhať so svojím príchodom na konci čias. Ani dnes neváha prísť do osobného života každého z nás. Bez evanjelia je život človeka prinajlepšom stagnácia. S evanjeliom je cestou. Dôležité nebude koľko mu prejdeme v ústrety, ale to, aby sme vykročili na túto cestu, cestu lásky. A k tomu potrebujeme povzbudenie i útechu Božieho slova.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať.

 

sr. Dáša