Druhý noviciát sestry Márie Královičovej: Čas na opätovné zameranie sa na Krista

Sestra Mária Královičová sa v lete zúčastnila Druhého novicátu V Ríme. Spolu 27 saleziánok z celého sveta sa pripravovalo prvý rok na zloženie večných sľubov.

 

Saleziánky z provinciálnej konferencie pre Európu a Blízky východ (CIME), tiež z vizitatórie Matky Cirkvi a zo Spojených štátov, zažili 5.- 26. júla formačný čas prvého mesiaca Druhého Noviciátu. Počas tejto skúsenosti ich sprievádzala sestra Ensaf Demos z provincie Ježiša mladíka (MOR), sestra Anna Trotti z vizitatórie Márie Matky Cirkvi (RMC) a sestra Elena Ongarate z provincie Triveneta S. Maria D. Mazzarello (ITV).

 

„V atmosfére modlitby a reflexie“ mohli juniorky prehodnotiť svoj život „vo svetle Ducha Svätého“ (C98) a lepšie sa pripraviť na „áno“ navždy. Na ceste počas mesiaca sprevádzanej postavou Eliáša (1 Kráľ 19,1-18) sa mladé FMA venovali základným prvkom života Dcér Márie Pomocnice kresťanov. Všetko prostredníctvom podnetov, lectio divina, úvah, svedectiev, zdieľania a skupinovej práce. Nechýbali rôzne výlety v sesterskom duchu a kontemplácií. Tiež krásy a svätosti v komunite Macerata, v komunite FMA v San Biagio a Subiaco.

 

K bohatosti podnetov od mnohých rečníkov – sr. Nilzy Moraes, dona Marca Panera, sr. Linda Pocher, sr. Mariagiovanny Mammarella, sr. Eleny Ongarato, Don Erino Leoni, sr. Eleny Massimi, don Michael Vojtas – pribudli slovka na dobrú noc. Tie hovorili niekoľké  generálnych radkýň a matka Chiara Cazzuola. Povzbudzovali juniorky na ich krásnej a náročnej ceste smerom k večným sľubom.

 

Na stretnutí nechýbali chvíle sesterstva. Saleziánkam pomohli rozšíriť pohľad na celý svet a vytvoriť atmosféru zdieľania. Tiež si lepšie pripraviť srdcia na prijatie darov ponúkaných Bohom v tomto čase milosti. Pán sa sprítomnil a obnovil svoje prísľuby lojality každej z nich.

 

Sr. Giorgia (ILS)