Stretnutie provinciálnych rád provincií Európy a Blízkeho Východu: „Hľadáme, ako žiť zasvätený život hlbšie.“

Na stretnutí provinciálnych rád provincií Európy a Blízkeho Východu sa zúčastnili aj slovenské saleziánky. Stretnutie s hlavnou témou Animácia, ktorá prináša život sa uskutočnilo v Ríme vo Frascatti.

 

Práve na 24. Generálnej kapitule FMA zarezonovala téma Animácie. Seminár, respektíve stretnutie provinciálnych rád provincií Európy a Blízkeho Východu v čase 19.- 23. septembra bol odpoveďou na túto výzvu. Program vždy ráno začínal zamyslením z Božieho Slova k téme dňa, ktoré pripravila biblistka sr. Mária Ko. Každý deň mala príhovor aj generálna predstavená sr. Chiara Cazzuola. Zdôrazňovala charizmatický základ pre vybrané témy.

 

Obsahovo témy hovorili o Autorite – služba autority dnes, Synodalite – riadenie a animácia v synodálnom štýle. Ďalej Dávať život – blahoslavenstvá „kultúry starostlivosti“ v službe poslania, ktoré dáva život. Napokon Vykročiť smerom k viac synodálnej animácii a riadeniu v Inštitúte, aby sme podporovali životodarnosť.

 

Okrem sr. Márie Ko a generálnej predstavenej boli pozvaní aj rôzni hostia, medzi nimi napr. don Pasqual Chavez. Dni boli naplnené prednáškami, osobným i spoločným uvažovaním a prácou v skupinách. Jeden deň bol venovaný aj stretnutiam v skupinách, rozdelených podľa kompetenčných oblastí. Účastníci ozprávali aj o spoločných výzvach pre CIME.

 

Zo Slovenska boli prítomné provinciálka sestra Monika Skalová, vikárka Miroslava Tarajová a sestry z provinciálnej rady Marta Peťková a Marta Baňasová. „Osobne som sa tešila z možnosti stretnúť sa so sestrami a rozvíjať vzťahy, tiež so sestrami z Rady, ktoré boli veľmi blízke. Hostia nám témy pripravili veľmi hlboko, naozaj nám dali veľa podnetov. Pre mňa z toho išla nádej, že skutočne hľadáme, ako žiť zasvätený život hlbšie, primeranejšie dnešnej dobe. Zároveň zakorenené v charizme, ktorá je tak prorocká, že synodalitu, centralitu osoby, hlboké počúvanie, máme zakorenené v našej saleziánskej DNA,“ zhodnotila sestra Marta Baňasová

 

Sestry počas pobytu v Taliansku navštívili aj slovenské novicky, ktoré sa pripravujú na rehoľný život v Castel Gandolfe.

 

Dagmara Čepelová FMA