Slávnostné otvorenie 24. Generálnej kapituly saleziánok bude 17. septembra

Rím (Taliansko): Dňa 17. septembra 2021 saleziánky oficiálne otvorili XXIV. Generálnu kapitulu, ktorá sa koná od 11. septembra do 24. októbra 2021 v generálnom dome Inštitútu Dcér Márie Pomocnice v Ríme.

 

Na kapitule sú prítomné generálna predstavená, matka Yvonne Reungoat, sestry z generálnej rady a saleziánky z celého sveta. Ide o provinciálne predstavené a zvolené delegátky z každej provincie. Zo Slovenskej provincie svätého Jána Bosca sú na XXIV. Generálnej kapitule provinciálna predstavená Monika Skalová a sestra Marta Baňasová, ktorá je zodpovednou za pastoráciu mládeže v provincií.

 

Kapitula je skúsenosťou viery a schopnosti rozlišovania. Jej cieľom je počúvať Božie výzvy prítomné v dnešnej histórii. Tvoriť spolu s mladými a mladými výchovnými komunitami život v srdci súčasného sveta. Udalosť sa bude vysielať naživo na inštitucionálnych kanáloch FACEBOOKYOUTUBE. Slávnostné otvorenie začne o 7,00 hod svätou omšou a po nej o 9,30 bude slávnostný moment.

 

Nech je XXIV. Generálna kapitula plodným časom života a nádeje pre Inštitút dcér Márie Pomocnice kresťanov.

 

Zdroj: cgfmanet.org