Obohacujúce stretnutie junioriek a sestier do 10 rokov sľubov so sestrou Máriou Assuntou

Do Bratislavy cestovali všetky juniorky a sestry s večnými sľubmi do desať rokov, aby sa spoločne pozreli s ich vizitátorkou sestrou Máriou Assuntou Sumiko Inoue na provinciu. Stretnutie bolo v Saleziánskom centre prijatia, výchovy a vzdelávania DO.MA.

 

Realita sestier, konkrétne kroky k zlepšeniu, radosti a ťažkosti každej z nich, aj toto odznievalo pri spoločných zdieľaniach počas víkendu 8.- 10. septembra. Sestry sa tešili, radovali sa a modlili. Vytvárali jedno spoločenstvo, ktoré má chuť ísť s nádejou do nových začiatkov pre ktoré sa osobne rozhodli.

 

Sestra Monika sa podelila, ako prežívala tento spoločný čas: „Na stretnutie sestier so sr. Máriou Assuntou som sa tešila. Páčilo sa mi, že to bol radostný čas a že sme sa v peknej rodinnej atmosfére zdieľali o našich radostiach a ťažkostiach s pohľadom nádeje a túžby vložiť seba také, aké sme, do služby mladým v našej provincii. Páčila sa mi myšlienka sr. Márie Assunty o pokore, ktorá vedie človeka k jednoduchej ochote dať sa k dispozícii, ak môže pomôcť. Zároveň vedie k schopnosti poprosiť o pomoc druhých. Takto sa prirodzene vieme tešiť z darov a šikovnosti druhých sestier. Prekonávame nejaké podvedomé závidenie či žiarlivosť a rastieme ako komunity v sesterskej láske.“

 

Aj sestra Mery vnímala veľkú radosť počas tohto víkendu: „Som vďačná za stretnutie so sr. Máriou Assuntou, za podnety na prácu a spoločnú reflexiu medzi nami mladými sestrami. Môcť zdieľať naše pohľady, či názory na provinciu, aj poslanie a prežívanie povolania je veľkým darom.“

 

Dojmy z víkendu opisujú aj iné sestry

Radosť, ktorá sa niesla stretnutím opísala aj sestra Fany: „Mala som radosť zo stretnutia so sestrami, zo spoločenstva, rozhovorov, priateľstva. Zaujali ma aj vstupy sr. Márie Assunty, ale myšlienka, ktorá mi ostala, je z kázne: „Zákon nám má ukázať cestu, ale odkráčať ju musí každý za seba.“ Čas so sestrou Máriou Assuntou pre všetky sestry končil v sobotu svätým ružencom. Juniorky pokračovali vo formačnom programe až do nedele.

 

Tohto víkendu sa zúčastnila aj noejuniorka Věra z Českej republiky. Svoje skúsenosti opísala týmito slovami: „Jsem velmi vděčna za možnost sdílet se slovenskými mladými sestrami jejich radosti a těžkosti. Jejich upřimné  hledání,  jak žít  naplno své povolání i  související otázka  osobního přínosu do reality vlastní inspektorie. To podstatné, které mi v srdci doznívá a dozrává, je téma vnitřní svobody, která nezávisí na vnějších okolnostech. Je skvělé, že jsem také mohla nahlédnout do pestrosti  salesiánské pastorace na Slovensku, díky návštěvě bratislavskej  komunity i díky  neplánované  zajížďcce  do Banské Bystrice. Domek, který postavili salesiáni sestrám FMA, vzájemná spolupráce a prostředí charismatické rodiny, které společně vytvářejí, jsou pro mne  krásným  svědectvím a inspirací.“

 

Tento víkend v sebe niesol mnoho radosti, zdieľania a spoločného hľadania. Sestry povzbudené slovami sestry Márie Assunty sa vybrali späť so svojich komunít. Obohatenie môžu dávať a šíriť ďalej a taktiež učiť sa nové veci od svojich spolusestier.

 

Autor a foto: Nikola Mihalčinová, Fma