Božie slovo v saleziánskej rodine. 8. kongres Združenia saleziánskych biblistov

V Jeruzaleme, v Saleziánskom teologickom seminári Ratisbonne sa konal 8. kongres Združenia saleziánskych biblistov (Associazione Biblica Salesiana, ABS), ktorý si práve v tomto roku  pripomína 40 rokov od svojho vzniku v Cremisane, v Betleheme.

 

Medzi 33 účastníkmi boli aj traja Slováci: sr. Dagmar Kráľová, don Vladimír Baxa a sr. Monika Golianová. Cieľom stretnutia v dňoch 21.-27. augusta bolo pripomenúť si dôležité míľniky na ceste počas 40-tich rokov existencie Združenia, dať zaznieť hlasu zakladateľov, prítomných na stretnutí osobne  alebo cez  video posolstvo. Okrem toho členovia Združenia bilancovali aktivity realizované doteraz a svoj pohľad zamerali aj do budúcnosti, pri hľadaní odpovedí na otázky, akú úlohu by mohlo mať Združenie dnes, vzhľadom na spoločensko-kultúrnu situáciu a svet mladých, ktorému je potrebné ohlasovať Božie slovo.

 

„Memoria, bilancio, rilancio“ sú kľúčové slová, ktoré vyjadrujú úsilie prvých troch dní, zavŕšených návrhom na obnovenie štatútu, predloženého hlavnému predstavenému saleziánov na schválenie. Účastníkov Kongresu prijal Jeruzalemský patriarcha, Mons. Pierbattista Pizzaballa, ktorý predstavil situáciu kresťanov vo Svätej zemi a kultúrne, pastoračné a náboženské výzvy. S pozornosťou si vypočul predstavenie cieľov a aktivít Združenia z úst Viceprezidenta, dona Marca Rosettiho. Ocenil úsilie o šírenie Božieho slova nielen v saleziánskej rodine, ale aj v Cirkvi.

 

Návšteva svätých miest a radosť zo spoločenstva

Popri prácach, ktoré vypĺňali podstatnú časť dňa, si spoločenstvo biblistov našlo čas aj na návštevu svätých miest. V Galilei ich sprevádzal don Marco Rosetti. V Betánii profesor biblickej archeológie na Studium Biblicum Franciscanum,  Prof. Eugenio Alliata, OFM. Navštívili aj Cremisan, ktorí dobre poznajú i mnohí slovenskí saleziáni zo svojich štúdií. Privítal ich tam provinciál, oboznámil ich s realitou života uprostred chudobných Palestínčanov. Strávili tam s bratmi a sestrami príjemný večer pri typickej arabskej večeri a pri vzájomných rozhovoroch. Neobišlo sa to bez ochutnávky slávneho saleziánskeho cremisanského vína, ktorého výroba sa pekne rozvíja.

 

„Stretnutie nás naplnilo radosťou zo spoločenstva, ktoré sa snaží žiť Božie slovo, povzbudzovať sa pri jeho štúdiu a evanjelizácii mladých. V rámci podelenia sa s biblickou formáciou mladých sme predstavili účastníkom Kongresu projekt Bibliq, ktorý oslovil mnohých účastníkov. Zároveň sme sa obohatili s pastoračnými skúsenosťami v biblickej oblasti bratov a sestier z iných kútov sveta. Veríme, že táto vzájomná výmena bude pokračovať, aby sa Božie slovo šírilo. Aby sa čoraz viac stávalo základom nášho zasväteného života a motivovalo mladých kráčať za Kristom,“ zhodnotila jedna z účastníčok stretnutia.

 

Monika Golianová FMA