„Najvzácnejším darom, ktorý človek môže dať druhým je pomáhať im, aby sa stávali čoraz viac sami sebou v tej najlepšej podobe.“ Direktorské stretnutie so sr. Assuntou     

Direktorské stretnutie bolo v Badíne. Školský rok odštartovali sestry direktorky aj s vizitátorkou z Talianska, sestrou Máriou Assuntov.

 

Stretnutie bolo v dňoch 1.- 2. septembra. Sr. Assunta sa v prvom bloku zdieľala s direktorkami. Hovorila, čo v konkrétnosti znamená „prinášať život“ podľa príkladu sv. Márie Dominiky Mazzarellovej. Odvolávajúc sa na leitmotív poslednej XXIV. GK „S Máriou byť prítomnosťou, ktorá plodí život.“ Vyzdvihla jej tri črty materstva: prijatie a ocenenie, akceptovanie každej osoby takej, aká je a tiež jej materskú aktivitu v modlitbe. Tiež to, že pred Bohom nikdy nebola osamotená, ale nechávala cez modlitbu prechádzať všetky osoby.

 

„Veľmi sa mi páčila myšlienka od sr. Assunty, že v rovnakom duchu ako don Bosco sa matka Mazzarellová usiluje vyzdvihnúť talenty, nie ich potlačiť. To prináša pozornosť pri objavovaní struny, ktorá vibruje, aby mohla hrať svoju melódiu. Zvlášť ma oslovila veta: „Najvzácnejším darom, ktorý človek môže dať druhým je pomáhať im, aby sa stávali čoraz viac sami sebou v tej najlepšej podobe. Teda takými, akými ich Boh chcel vždy mať. To je cieľ, ku ktorému smeruje každá výchovná cesta a každá animácia, hovorí o svojich dojmoch z direktorského stretnutia sestra Iveta Sojková.

 

Druhý pracovný blok bol zameraný na kánonickú vizitáciu ako takú. Ciele vizitácie, spôsob jej konania, obsah vizitácie v komunitách a tiež isté požiadavky na prípravu vizitácie. Táto časť následne pokračovala hľadaním odpovedí na dve otázky vizitátorky. Aké sú najväčšie aktuálne výzvy provincie a tiež pomenovanie našich očakávaní od kánonickej vizitácie.

 

Sestra Jana Kurkinová  podčiarkuje: „Bol to skutočne požehnaný čas spoločenstva a zdieľania, umocnený aj radostnou, nenápadnou a povzbudzujúcou prítomnosťou samotnej sr. Assunty, ktorá sa už v najbližšie dni vydá na púť našimi komunitami.“

 

Dagmara Čepelová FMA