Na poslednom turnuse Duchovných cvičení si juniorky obnovili sľuby

Posledný turnus sesterských duchovných cvičení v školskom roku 2022/2023 sa uskutočnil cez letné prázdniny. V Badíne sa zišli saleziánky s dočasnými aj večnými sľubmi.

 

Biblická téma duchovných cvičení kniha Pieseň piesní zaznela 6.- 13. augusta. Prednášala ju sestra Jana Svobodová z Česko- litovskej provincie saleziánok. „Môj celkový dojem z týchto dc bol, že to bolo veľké vyznanie lásky zo strany Boha- Ježiša Krista, ktoré nám predniesol ústami kazateľky sr. Jany a slovami z Piesne piesní. Pre istotu v češtine i v slovenčine, ak by sme boli nechápavé,“ zhodnotila účastníčka sestra Eva Matejková.

 

Vyjadrila aj, čo ju veľmi oslovilo: „Aspoň stokrát nám zazneli najrôznejšie superlatívy na našu adresu. Ako priateľka moja, krásava moja, vyvolená moja, aká si krásna, moja najdrahšia, aká si krásna! Nezostáva iné len tomu hlbšie uveriť, veď Božiu krásu v nás nedokáže zničiť nič, ani naše najväčšie zrady a hriechy.“ Z tridsiatich sestier si počas tohto duchovného času obnovilo dočasné sľuby päť junioriek. Dve z nich zložia svoje večné sľuby 1. septembra.

 

Dagmara Čepelová FMA