Posledné direktorské stretnutie: „Bohato prestretý víkendový stôl“

Posledné stretnutie direktoriek bolo na Donovaloch. Je tradíciou, že raz do roka sa stretnú slovenské direktorky spolu s českými. Tentokrát ich pozvali ony na Slovensko.

 

Prítomných na stretnutí 2.- 6. júna bolo päť sestier z Čiech. Nechýbala provinciálka Zdenka Švédová, direktorky z komunít v Brne, z Plzne, z Hradca Králové a z Prahy. Zo slovenských radov chýbali štyri direktorky z celkového počtu 15. „Stretnutie s direktorkami českej provincie, v príjemnom horskom prostredí, bolo pre mňa veľmi podnetné. V jednom z blokov našich hostí, ma silno oslovila myšlienka, že v evanjeliách je centrálnym miestom Ježišovho verejného účinkovania „stôl“. Ježiš veľa chodí medzi ľudí, kde bez zábran s nimi stoluje. Napokon v túžbe ešte užšie sa s ľudstvom zjednotiť, stáva sa chlebom, ktorý nás všetkých spája a vytvára z nás jedno telo v mentalite pohostinnosti,“ rozpráva o stretnutí sestra Karolína Szelesová.

 

Hostia predstavili obraz „Mascarella“

Hostia, provinciálny predstavený laických dominikánov na Slovensku Mannes Stanislav Marušák OP a generálna predstavená dominikánok sr. Karola Dravecká, im v piatok a v sobotu dopoludnia predstavili maľbu „Mascarella“. Ide o najstaršie zobrazenie sv. Dominika s bratmi za stolom.

„Mascarella ma  oslovila najviac. Pohľad na obraz zameriava pozornosť na jednotlivé tváre bratov, ktorí sa zdajú na prvý pohľad všetci rovnakí, ale predsa je každý iný. Každý má vlastnú tvár, z ktorej ide pokoj a sloboda. Cez slová hostí a priblíženie odkazu ich zakladateľa sv. Dominika sme v dialógu našli aj viacero  súvislosti s donom Boscom a jeho životom. Zaujal ma dôraz na čistú PRÍTOMNOSŤ, ktorá sama mení život. Na Boha, ktorý pozerá na nás s láskou. Tiež aj poukázanie na hodnotu večnosti a cestu k nej. Silné zameranie na komunitné spoločenstvo bratov zídených pri jednom stole. Na ocenenie inakosti, či na rodinný duch, resp. slovami Dominika na pohostinnosť,“ podelila sa so svojimi dojmami sestra Jana Kurkinová

 

Sestry poznali duchovnosť svätého Dominika

Cez tento obraz sestrám bola prezentovaná duchovnosť, ktorá sa môže premietnuť do každej komunity, do každého srdca. „Sv. Dominik nám bol predstavený ako muž, ktorý si nevedel seba predstaviť bez bratov, bez priateľov, bez priateľstva. Skrze priateľstvo dokázal z človeka vytiahnuť to najlepšie. Hoci prvotným cieľom autora tohto obrazu vraj bolo zachytiť samotného sv. Dominika, portrét nedokázal oddeliť Dominika od bratov. On sám ukrýval v sebe úžasnú schopnosť vytvoriť každému priestor, v ktorom mohol byť každý sám sebou, každý iný. A tak mi zostal aj odkaz tohto obrazu: úcta k inakosti  a pohostinnosť. Sú tak veľmi potrebné aj v našej dnešnej realite, či v komunite alebo v spoločnosti,“ pokračuje a uzatvára svoje rozprávanie sestra Jana.

 

Nedeľa patrila interným záležitostiam jednotlivých provincií a hosťovi don Pavlovi Drškovi. Predostrel sestrám prípravy na blížiacu sa storočnicu príchodu saleziánskej charizmy na Slovensko. Stretnutie vyvrcholilo nedeľným slávením Eucharistie. Jednoducho povedané „bohato prestretý víkendový stôl“ pre budovanie spoločenstva.

 

Edita Štefkovičová FMA, Dagmara Čepelová FMA