Oslava spojená s opekačkou je v Rožňave maličkosť, ktorá mení

Blížil sa sviatok našej sestry direktorky a deti z CDR Dominika sa tešili na oslavu spojenú s opekačkou. Počasie im neprialo. Bolo zamračené na 100% a blížili sa čierne dažďové mračná. „Bude pršať, zrušíme opekačku?“ Na otázku pokojne reagovalo jedno z detí: „My sme sa modlili za pekné počasie, tak opekačka bude.“ Z ich pohľadu nie je čo riešiť.

 

Po obede mračná ustúpili modlitbe detí. Meteorológovia tomu hovoria motýli efekt. Maličkosť, ktorá zmenila predpoveď počasia bola modlitba vyslovená v dôvere, že Boh je dobrý.

 

Maličkosti, ktoré urobíme pre druhého, čas venovaný blížnemu, podaný „pohár vody,“ modlitba  za priateľa v náročnej situácií,… majú silu dať podnet k zmene v živote človeka. Pocítiť našu  blízkosť a blízkosť Boha.

 

Z Rožňavy vám prajeme  mať vnímavé srdce na tieto maličkosti.

 

sr. Matilda