Neviem, čo ma čaká za najbližšou zákrutou

Neviem, čo ma čaká, ale verím, že to najlepšie. Aj preto Valné zhromaždenie združenia patrí k pravidelným teambuildingových a vzdelávacím aktivitám pre dobrovoľníkov a animátorov z našich stredísk.

 

Stretnutie sa uskutočnilo na Donovaloch. Jarný víkend naplnený radosťou, smiechom, zdieľaním a spoznávaním sa navzájom ako aj priestorom na hry, rozhovory. Témou stretnutia bola nádej, nielen tá veľkonočná, ale aj nádej neunaviteľnej optimistky Anny zo Zeleného domu.

 

Naši mladí majú svoje vízie do budúcna, ktoré môžu aj vďaka nášmu združeniu uskutočňovať. Nie vždy je všetko jednoduché a priamočiare, ale udalosti, aktivity či podujatia majú svoj zmysel aj v dnešnej dobre. Práve preto sme chceli lídrov a dobrovoľníkov našich stredísk povzbudiť nevzdávať sa svojich snov a hľadať možnosti ako ich uskutočniť.

 

Víkendom nás sprevádzali povzbudivé myšlienky:

„Zo skúsenosti viem, že si možno takmer vždy spríjemniť život, ak sa pevne rozhodnete, že si ho chcete spríjemniť.“

“Neviem, čo ma čaká za najbližšou zákrutou, ale verím, že to najlepšie.”

„Svet ich nazýva spevákmi a básnikmi, umelcami a rozprávačmi; ale sú to len ľudia, ktorí nikdy nezabudli, že existuje cesta do krajiny snov.“

 

Počas víkendu dostali mladí mnoho podnetných impulzov pre svoju ďalšiu prácu. Jedným z nich bol aj blok hosťa Juraja Holdoša. Mal tvorivo pripravenú tému – Nadmerné používanie internetu a závislosti od internetu, ktorú popretkával aktivitami. Dobrovoľníci mali možnosť spoznať zaujímavosti zo sveta mladých a internetu.

 

Pracovná časť stretnutia

Nechýbala ani tradičná pracovná časť valného zhromaždenia. Sobotné dopoludnie bolo venované predstaveniu činnosti združenia, diskusii a následnému schváleniu správy o činnosti združenia. Predstavili ju predsedníčka Marta Baňasová a riaditeľka Mária Nagyová. Tá predstavila aj finančnú správu za rok 2022 ako aj návrh rozdelenia financii na rok 2023. Komisie predstavili správu za kontrolnú a regrantingovú komisiu. Krátke informácie o fungovaní v roku 2022 podali aj tímy – športový, kultúrny, mediálny a nový eco-tím.

Zaznela aj správa o činnosti ústredia, správa o činnosti Mediálnej školy či Videsu. Členka predsedníctva Andrea Pilná predstavila správu o činnosti predsedníctva. Dopoludňajší program bol síce dosť hutný na informácie, no napriek tomu tvorivosť a kreativita len tak iskrila. Nádej bolo cítiť  medzi mladými- v ich srdciach, túžbach a motiváciách k tomu, čo robia a chcú robiť.

 

Voľby a diskusie

Súčasťou víkendu boli aj voľby do orgánov združenia. Jednotliví kandidáti boli predstavení tým, kto ich menoval, prípadne sa predstavili priamo účastníkom. Počas volieb vládla príjemná rodinná atmosféra.

 

„Veľmi pozitívne som bola prekvapená ochotou mladých a ich veľkou veľkodušnosťou venovať svoj voľný čas, schopnosti a  chuť dobrovoľničeniu v predsedníctve, kontrolnej či regrantingovej komisii. Nie je jednoduché v dnešnej dobe svoj čas deliť aj v tejto sfére a verím, že táto služba bude aj pre ich osobný život prínosom,“ povedala riaditeľka ústredia Mária Nagyová.

 

Členovia strediskových rád a predsedníčky mali priestor na vyjadrenie sa k situácii v združení, diskutovať a hľadať nové výzvy či niečo viac ponúkať v strediskách. Vo všetkom ich viedla nádej nielen navonok, ale aj dovnútra. Diskutovalo sa nad témami, ktoré nám vyplývali zo strategického plánovania. Hľadali sa nové pohľady, výzvy a spôsoby ako kráčať s mladými ďalej. Ďakujeme Vydavateľstvo Don BoscoAlbi, Kooperatíva za hmotnú podporu.

 

Zdroj: laura-mladez.sk