Postupne sa pridávajú ďalšie tváre. Podporiť nás môžete ešte týždeň!

z Už iba týždeň bude trvať kampaň „Konkrétne tváre za vašimi 2% pre saleziánky“. Prečítajte si, čo sa skrýva za najčerstvejšie pribudnutými ženami, ktorým saleziánky pomohli nájsť svoju tvár. Ak Vás naša kampaň zaujme, môžete ju podporiť, odovzdaním tlačiva.

 

Mária Mačugová

Popri budovaní mojej rodiny s úžasným manželom ako čerstvá mladomanželka pracujem v košickej IT firme ako Scrum master. V rámci mojej bežnej práce sa s kolegami snažíme venovať aj deťom a učiteľom na školách. Rozvíjať ich digitálne zručnosti.

Sestry saleziánky sú súčasťou môjho života od útleho detstva. Moje prvé spomienky sú z čias nedeľných detských sv. omší, oratiek, výletov a neskôr aj táborov. Na stretká som začala chodiť od 3.ročníka na základnej škole. Mala som šťastie, že moji rodičia všetky tieto aktivity podporovali a ako rodina sme boli súčasťou strediska.

Sestrám vďačím za veľmi veľa, najmä za sprevádzanie celým mojim životom. Keď som z malého dievčatka mohla vyrásť, dospieť a dozrieť v bezpečnom prostredí v zrelú ženu. Mohla som objavovať krásy svojej ženskosti a ony mi pomáhali pri jej rozvíjaní. Stále som mohla byť sama sebou a bola som prijatá taká, aká som. Vážim si, že ma vedeli citlivo viesť pri rozvíjaní môjho charakteru.

 

Mária Mačugová pokračuje

Ďakujem vám za duchovné vedenie a prehlbovanie viery, sprevádzanie, duchovné obnovy a duchovné cvičenia. Aj vďaka tomu som dokázala ustáť mnoho životných situácii a zastať si vieru pri štúdiu na evanjelickom gymnáziu. Ukázali ste mi, že život mladého človeka sa dá žiť naozaj plnohodnotne. Aj službou iným pri animátorstve, rôznych akciách a táboroch. Tie zážitky nenahradí žiadna super letná brigáda.

Spoznala som zblízka saleziánsku charizmu, a aj vďaka vám som sa rozhodla vstúpiť do saleziánskej rodiny ako spolupracovníčka. Pri organizovaní rôznych akcií a táborov som sa naučila kopec užitočných vecí, z ktorých čerpám dodnes. Som nesmierne rada, že stále dávate priestor mladému človeku rozvíjať svoje talenty v bezpečnom prostredí.

V neposlednom rade vďaka vám, sestry FMA, mám dodnes super kamošky a veľmi cenné priateľstvá, ktoré začali v časoch základnej školy na stretkách. Z celého srdca ďakujem, že ste stále v mojom živote a že mám príležitosť spoznávať nové sestry FMA.

 

Lucia Mrázková

Momentálne som na materskej ,,dovolenke,, s najmladšou dcérou Noemi. Popri deťoch relaxujem na mini projekte Floriel – v ktorom zdobím svadby a eventy, viažem kytice, kreatívne žijem.

Sestry saleziánky sa stali súčasťou môjho života už v druhej triede na základnej škole. Začala som k nim chodiť ako malé dievča na stretka. Postupne som sa začleňovala stále viac a viac do strediska a napokon aj do združenia Laura. So sestrami som ostala v kontakte vlastne až do dnes. Naše deti chodia do Cirkevnej materskej škôlky Márie Mazzarellovej v Bratislave ktorú spravujú sestry. Ako saleziánka spolupracovnícka som vďačná, že mi ukázali saleziánsku charizmu, ktorá má veľmi oslovila a  pre ktorú som sa mohla rozhodnúť. Sestry ma v mnohých smeroch formovali, som im vďačná za veľa veci, ktoré v živote mám a môžem žiť. V hlave sa mi vynára množstvo spomienok na stretka, akcie, tábory, duchovne cvičenia, kamarátstva , ktoré pretrvávajú až dodnes, ktoré som mohla zažiť aj vďaka ním. Ďakujem.

 

Kika Horváthová

Aktuálne teraz som žienka pre rodinu, pracujúca na arcibiskupskom úrade v Trnave.

Som šťastná, keď pomyslím, že sestry saleziánky boli prvé, ktoré vstúpili do môjho vtedy detského života s vierou- niečím, čo som od rodičov žiaľ nepoznala. Sprostredkovali mi Boha, prijatie, starostlivosť a záujem ako som to do vtedy nezažila. Našla som miesto, do ktorého som veľmi rada prichádzala rásť, čerpať a proste byť. Sestry saleziánky mi dali seba, lásku, pôžitok zo spoznávania Boha ako Otca a ako tak roky plynuli, naučili ma nežiť len pre seba. Ale, byť tu pre iných, slúžiť, robiť animátorstvo, milovať, smiať sa, starať sa o seba, modliť sa a mať vzťah s Pánom. Bola to pre mňa rodina, spoločenstvo sestier. A teda dnes vďačím za to sestrám, ale hlavne nebeskému Otcovi, že sa mi cez nich dal spoznať.

 

Peťa Babulíková

Som učiteľkou na strednej škole v Trenčíne. K učiteľstvu som mala vždy blízko, ale boli to práve sestry saleziánky, ktoré mi dali dôveru, čo sa práce s deťmi a mladými týka.

Svoju „prvú sestru saleziánku“ som stretla v našom meste ako desať-dvanásťročná. V tom čase som ešte nebola pokrstená, ale s priateľkou zo školy som chodievala na nedeľné sväté omše a túžila som po sviatostiach. Späť k prvému stretnutiu – v tejto túžbe prejaviť sestre saleziánke svoju sympatiu som ju pozdravila jediným kresťanským, čo mi v tej chvíli napadlo – slovom „amen“. Usmiala sa na mňa a pozvala ma k nim.

Toto milé gesto bez predsudkov mi zmenilo život. Ako dieťa zo sídliska bez akejkoľvek náboženskej výchovy som zrazu objavila nádheru radosti z priateľstva s Ježišom a Máriou. U sestier som odvtedy bola varená-pečená; sr. Majka Bártová predovšetkým, ktorá mi bola duchovnou sprievodkyňou v čase dospievania, vo mne vyburcovala túžbu po pokoji, milosrdenstve a láskavosti, s ktorou som neskôr spolu s ňou viedla náš malý detský zbor. Potom prišli tábory a všetky tie saleziánske akcie, ktoré mi dali neskutočne veľa skúseností spoločenstva, ale aj vedenia detí, mladých, organizácie podujatí.

Čerpám z nich doteraz, rovnako ako z priateľstiev s týmito milými, svätými ženami – sú ich desiatky, ktoré sa zapísali hlboko do môjho sídliskového srdca, a som vďačná, že teraz formujú moje dcéry. Som vďačná za ich prijatie, formáciu, radostnosť, vernosť povolaniu – lebo, ako som niekde čítala – tvoja vernosť evanjelizácii môže zmeniť niečiu večnosť. Sestry saleziánky moju večnosť určite zmenili.

 

Eva Pardelová

Popri životu so skvelým manželom a spoločnej výchove našich dvoch dcérok sa v každodennom živote živím ako učiteľka slovenského jazyka, literatúry a dejepisu na základnej škole v Banskej Bystrici.

Sestrám FMA vďačím za mnohé dary a talenty, ktoré mi pomohli rozvinúť, najmä v súvislosti v práci s deťmi. Od prvých stretiek s nimi, cez mnohé akcie a tábory až po obdobie, keď ma poctili dôverou a stala som sa súčasťou predsedníctva v Laure – Združení mladých.

Svojou láskavosťou, energickosťou a duchovným životom mi boli sestry FMA velikánskou inšpiráciou a impulzom. Ponúkli mi svoje priateľstvo, humor a oporu vo všetkých etapách môjho života, stali sa súčasťou môjho života a mojou rodinou. V neposlednom rade mi svojimi modlitbami a obetami dopomohli k najlepšiemu manželovi na svete (ďakujem Dagi).

Teraz, keď mám vlastnú rodinu, je pre mňa veľmi dôležité, aby aj moje dievčatá vyrastali v spoločenstve sestier FMA a bratov SDB. Myslím, že som aj vďaka nim dostala viac, ako som sama schopná dať…Milé sestry FMA – za všetko velikánske ĎAKUJEM!!!