Nedeľné evanjelium-baňa na božsko-ľudskú múdrosť spolu s návodom na plnohodnotný život

Liturgické čítania na 6. nedeľu v cezročnom období rok A nájdete na tomto odkaze.

 

Dlhšia verzia nedeľného evanjelia je doslova baňou na božsko-ľudskú múdrosť spolu s návodom na plnohodnotný život. Veta za vetou môže byť vyčerpávajúcou sondou do nášho hriechom narušeného charakteru. Ako ukážku si vyberme napríklad verš: No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: »Hlupák,« pôjde pred veľradu. A kto mu povie: »Ty bohapustý blázon,« pôjde do pekelného ohňa (Mt 5, 22).

 

Chuť vraždiť začína obyčajným hnevom. Ten pripravuje najprv vraždu vnútra človeka, jeho silu žiť: ubíja výsmechom, ale aj zbožnou povýšenosťou. A tak, ako sa hnev stupňuje, tak sa v Ježišových ústach stupňuje aj Božia súdna moc nad ním: od bežného súdu za bežný hnev, cez súdny senát za evidentné povyšovanie sa, až po posledný súd za to, že náš hnev popiera tomu druhému dokonca i právo na večnú spásu.

 

Druhý stupeň hnevu

Ekumenický preklad prekladá druhý stupeň hnevu, ktorý sme už stihli vysloviť aj nahlas, nasledovne: „Kto znižuje svojho brata, bude vydaný rade.“ V gréckom origináli sa totiž uvádza pôvodná nadávka „raka“, ktorá nemá v slovenčine ekvivalent. Znamená človeka napohľad prázdneho, povrchného, takého, ktorého ľahko odpisujeme alebo považujeme za „niktoša“. Ježiš nám teda sľubuje najvyšší židovský tribunál už len za pohŕdanie či znižovanie toho druhého. Lebo podľa neho sa to rovná zabitiu. Priam tak ako pápež František s obľubou prirovnáva ohováranie blížneho k jeho duchovnej vražde.

 

Podobne pri nadávke do bláznov ide o jej náboženský odtieň, čiže o biblického „blázna“, ktorý vie o Bohu a predsa sa správa ako neverec a bezbožník. Ak mu však naším posúdením odoprieme nádej na večný život, spáchame niečo horšie, ako ho zabiť sekerou. Lebo kto posiela svojho brata do pekiel, sám si ich zaslúži.

 

Od nás, svojich učeníkov, Ježiš chce, aby sme nášmu blížnemu ponúkli kúsok Božieho kráľovstva tým, že ho neodsudzujeme pre jeho názory, a vôbec, že ho neodsudzujeme pre to, aký je. Aby sa nám to darilo máme čo robiť všetci do nohy.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sestra Dáša