Spúšťame novú kampaň na 2% z dane: „Konkrétne tváre za vašimi 2%.“

„Konkrétne tváre za vašimi 2% pre saleziánky,“ je naša nová kampaň na 2% z dane. Komunikujeme ňou benefity, ktoré priniesli v našej výchovnej činnosti vaše dary v podobe 2%.

 

Čo vidíte v tvárach detí a mladých vychovávaných u nás? Každá takáto tvár je jedna z konkrétnych tvárí za vašimi 2%. Má svoje životné skúsenosti a zážitky s nami saleziánkami. „Sestry saleziánky sú súčasťou môjho života. Či som bola malé dievča a chodila som do oratka, na stretko a zbor alebo to pokračovalo v ťažkej puberte a hľadaní si miesta. Až po súčasnosť keď som mama a posielam do oratka už našu dcéru. Spolupráca s nimi na táboroch, duchovných cvičeniach pre dievčatá alebo len jednorázových akciách počas roka je vždy veselá, úprimná a obohacujúca. Viem, že ich dvere sú vždy otvorené. Nie len v otázkach organizovania akcií, ale aj pre modlitbu a hľadanie cesty k najdokonalejšej Láske,“ rozpráva o skúsenosti so saleziánkami Margita Skalová

 

Darujte nám 2% pre ďalšiu konkrétnu tvár, ktorú naša výchovná činnosť, vďaka dobrému vzdelávaniu nás sestier, môže pozitívne ovplyvniť. Tlačivo si môžete stiahnuť tu.