Hlavným povolaním, každého je láska. Aj o tom bol GPS kurz o povolaní v Bratislave

Kurz GPS o povolaní sa uskutočnil v provinciálnom dome saleziánok v Bratislave. Pozvaní boli rôzni hostia, ktorí prišli desiatim dievčatám podať svedectvo.

 

„Ja som si užívala, že sme mali hostí. Bolo pre mňa zaujímavé počúvať ich životné príbehy, pretože každý je úplne jedinečný. Je fajn niekedy konfrontovať to, čo človek žije aj so životmi ľudí, ktorí majú inú, zaujímavú cestu a pozrieť sa na to, čo by sa od nich dalo naučiť,“ povedala jedna z účastníčok. Cez víkend 3.- 5. februára sa medzi dievčatami vystriedali manželia Haničákovci, sestry Luciana a Archanjela zo spoločnosti CJ. Hosť kňaz Jozef Pajerský v kázni dievčatá povzbudil že im praje, aby sa správne rozhodli v povolaní, a že hlavným povolaním, každého je láska. Tiež aby robili dobro tam, kde sú.

 

V programe sa objavili aj film Chosen, spoločenské hry, zdieľanie, adorácia. Sestry ponúkli aj vzdelávacie bloky o emóciách, ich zrelosti a dôležitosti pre naše vzťahy a o priateľstve. „Na GPS som stretla úžasný kolektív. Napriek tomu, že sa nepoznáme dlho, tak sa vieme porozprávať, povzbudiť a pousmiať. Oceňujem pozvanie manželského páru, z ktorého som naozaj vnímala saleziánsku energiu a ktorý nás zároveň povzbudil k rozlišovaniu nášho povolania. Podnetné pre mňa boli malé rozhovory, či keď sme sa rozprávali o ceste našej viery. Myslím, že pre každú z nás je viera niečo, čo nechceme stratiť a väčšina z nás je vďačná za saleziánsku rodinu,“ zhodnotila ďalšia účastníčka.

 

V poradí už tretí GPS kurz skončil spoločným obedom. „Najväčším prínosom je pre mňa spoločenstvo, ktoré spolu tvoríme. Je otvorené, úprimné, dáva priestor každej, neodsudzuje inakosť, dýcha priateľstvom a možnosťou bez hanby vyjadriť svoje názory i myšlienky,“ podelilo sa dievča, ktoré bolo na kurze.

 

Dievčatá, ktoré sa záväzne prihlásili v tomto školskom roku na GPS kurzy, čaká ešte niekoľko stretnutí. O ich priebehu budeme informovať.

 

Dagmara Čepelová FMA