Na slávnosti don Bosca v Nitre si sestry pripomenuli významné výročie

Tento rok slávnosť don Bosca v Nitre mala osobitný podtón: sestry si pri tejto príležitosti pripomenuli 10. výročie svojho príchodu do Nitry, konkrétne do osady Orechov dvor medzi Rómov.

 

Slávnosť sa diala v kostole na Klokočine uprostred saleziánskej rodiny, dobrodincov, sympatizantov  a farského spoločenstva. V Nitre okrem sestier pôsobí aj skupina saleziánov spolupracovníkov. Bratov saleziánov zastupoval don Marián Peciar z Bratislavy, ktorého sestry pozvali predsedať slávnostnej sv. omši. V príhovore podčiarkol tri slová z Božieho slova: vzťah, malí, radosť.  V saleziánskej spiritualite pri budovaní Božieho kráľovstva je dôležité vytvárať vzťahy, mať cit pre malých, chudobných, vylúčených a robiť to s radosťou.

 

Po sv. omši nasledovalo agapé v aule pastoračného centra. Pozvaní boli všetci prítomní. Súčasťou agapé bolo aj premietnutie krátkeho dokumentu o rómskej misii na Orechovom dvore. Sestry už dlhšie rozmýšľali, ako priblížiť majorite situáciu Rómov v osade, aby sa zmenšovala vzájomná bariéra. Svedectvom o svojej práci medzi Rómami chceli prebudiť záujem a citlivosť prítomných k Rómom, aby ich viac chápali a prijali.

 

Na záver slávnosti, z ktorej zúčastnení vychádzali zjavne obohatení a radostní dostali magnetku s myšlienkou sv. otca Františka: „Jednota sa dosahuje tým, že robíme niečo pre tých, ktorí nás viac približujú k Pánovi. Sú to chudobní, v nich  je prítomný Ježiš.“

 

Anna Chrkavá

Foto: Tibor Ujlacky, archív biskupstvo-nitra.sk