Boh potvrdzuje svoju prítomnosť aj v Tvojom najskutočnejšom bežnom živote

Liturgické čítania na Slávnosť narodenia Pána rok B nájdete na tomto odkaze.

 

Ježišovmu narodeniu sa venujú iba dvaja evanjelisti. Matúš a Lukáš. A predsa vianočnejším z nich je ten druhý, ktorého sledujeme počas najkrajších sviatkov roka tak často. Keď sa pozorne započúvame do jeho slov, môže nás napadnúť, odkiaľ tieto podrobnosti z Ježišovho narodenia evanjelista zistil? Veď svoje evanjelium spisoval až ku koncu prvého storočia…

 

Nebol by to Lukáš, keby nám vo svojom svätom spise na túto záhadu nedal odpoveď. Odhliadnuc od toho, že už vieme, ako evanjeliá vznikali zostavovaním rôznych tradícií o Ježišovi, Lukáš sa predsa nemohol stretnúť s očitými svedkami jeho detstva, lebo nik z nich už nežil. Predsa však nám vo svojom evanjeliu zanechal stopu v slovách, keď opakuje, že Mária si všetky veci okolo malého Ježiša zachovávala vo svojom srdci a premýšľala o nich.

A skade by mohol o tomto Máriinom premýšľaní vedieť, ak nie z jej pier a srdca, v ktorom nosila tieto intímne tajomstvá? A to, že vyšli na svetlo sveta až neskôr – veď napríklad Marek detstvo Ježiša ani nespomína – sa nedá vysvetliť len tým, že najprv evanjelistov či kresťanov Ježišovo detstvo nezaujímalo. Možno skôr preto, že keď sa aj Mária počas svojho pozemského života zdôverila o Ježišovom počatí a detstve, z úcty ich zverejnili až po jej smrti.

Pôrod Ježiša- delikátny moment z Máriinho života

K delikátnym momentom z Máriinho života patrí najmä pôrod malého Ježiša, ktorý si mnohí kresťania predstavujú – ako aj ďalšie udalosti z jej života – bezbolestne. V evanjeliu však čítame, že tak ako Alžbeta, aj Mária Ježiša doslova porodila, a to až dvoma výrazmi. Zrejme to nebola forma nejakého nadprirodzeného cisárskeho rezu. Veď aj dnešné mamičky sa po tomto prirodzenom zákroku ostýchajú povedať, že svoje dieťa porodili.

 

Keď pastieri uzreli veľké svetlo a anjelov, mohlo sa im zdať, že sa im o budúcom Mesiášovi iba sníva. No podobne ako Mária až u Alžbety o Ježišovom počatí vo svojom lone našla potvrdenie tým, že maličký Ján poskočil v tom Alžbetinom, tak aj pastieri môžu sami nájsť Božie znamenia, že anjeli im ohlásili pravdu.  Tým znamením majú byť jasle a plienka. Samozrejme aj s malým dieťatkom.

 

Áno, Boh potvrdzuje svoju prítomnosť aj v Tvojom najskutočnejšom bežnom živote. Maličkými znakmi, drobnými nádejami, ktoré môžu zachrániť tvoju vieru a lásku i dnes.

 

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sr. Dáša