Na Orechovom dvore v materskom centre bežia prípravy na Vianoce v plnom prúde

V materskom centre na Orechovom dvore to počas Adventu naozaj žije. Prípravy na Vianoce bežia v plnom prúde. 24 mamiek prihlásených do centra tento rok sa preteká v úsilí zapájať sa do navrhnutých aktivít. Na začiatku si s veľkým záujmom a pozornosťou pripravili adventné vence, ktoré si odniesli do svojich rodín, aby sa pri nich stretávali pri modlitbe.

 

Duchovnú prípravu v centre sestry zamerali na vysvetľovanie svätej omše. S príchodom kňaza na Orechov dvor sa v osade slávi svätá omša vždy v stredu o 15.00 hod. Tak ranný kruh každý deň počas Adventu sa venuje jej hlbšiemu chápaniu.

 

No a potom je tu rad praktických aktivít: pečenie koláčov do svojich rodín na Vianoce, príprava materiálu na vianočnú výzdobu okien vo svojich bytoch. Ďalej pečenie a zdobenie medovníkov na predaj na trhu a výroba rôznych predmetov, aby si zarobili na Vianoce vlastnými rukami. Tak uzreli svetlo sveta krásne čelenky do vlasov, náramky priateľstva, vianočné pohľadnice. Záujem mamiek o činnosť bol veľký. Marcelka pravidelne po skončení centra odnesie svoje dieťa domov a ešte sa vracia do centra sama, aby sa mohla do obeda nerušene venovať tvorivej činnosti.

 

Popri práci mamky nacvičili aj piesne do tradičného vianočného programu na Orechovom dvore. Vystúpenie mamičiek je naozaj krásne a korunované veľkým úspechom. Výsledkom všetkých týchto snáh je radosť v srdci, spokojnosť a hrdosť, čo všetko pekné dokážu urobiť.

 

Anna Chrkavá