Jozefovskou dôverou žiadajme aj my záchranu od Pána

Liturgické čítania na 4. adventnú nedeľu rok A nájdete na tomto odkaze.

 

Hneď prvá veta z nedeľného evanjelia zhrňuje zložitú situáciu, v ktorej sa ocitli Jozef s Máriou: „Ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.“ Nie však hneď, ani automaticky. Nazaretčanom už vôbec a Jozefovi až o päť minút dvanásť, až vďaka anjelovi zo sna. Kým nedostal toto svetlo zhora, zvažoval situáciu zo svojho hľadiska, ľudsky.

 

Vieme, prečo bola táto situácia tak ťaživá. Totiž uzavretie židovského manželstva malo dve fázy. Zasnúbenie, kedy sa spísala manželská zmluva, a aj keď sa tým obaja stali manželmi, ešte spolu nebývali. Začiatok spoločného života nastal približne rok po zasnúbení, kedy bola nevesta slávnostne uvedená do ženíchovho domu.

 

Ak sa v období zasnúbenia stalo, že nevesta – podľa práva už manželka – bola zneužitá, vzťahoval sa na ňu Mojžišov zákon, ktorý predpisoval smrť ukameňovaním pre oboch alebo, ak sa žena nemohla brániť, len pre násilníka. Keďže v tomto období musel byť každý rozsudok smrti potvrdený rímskou mocou, dá sa predpokladať, že Márii usmrtenie nehrozilo, ale verejná potupa a hanba určite. Jozef  mohol prípad postúpiť súdu, aby sa zistilo, či išlo o cudzoložstvo alebo bola znásilnená. On ako „muž spravodlivý“ sa rozhodol bez vonkajšieho rozruchu dať Márii prepúšťaciu listinu. Chcel, aby bola slobodná zariadiť si život prípadne aj s mužom, s ktorým podľa bežného ľudského úsudku mala čakať dieťa.

 

Boh Jozefa nenechal bez svetla

Boh však Jozefa nenechal bez svetla: poslal anjela, aby mu vysvetlil okolnosti, ktorým nerozumel. A stalo sa tak ešte dvakrát. Štvrtý raz bol „varovaný vo sne“. Vo všetkých prípadoch Jozef mlčky a s virtuóznou dôverou urobí, ako mu prikazuje Pánov anjel. Evanjelista Matúš ho právom predstavuje ako hlavu rodiny, ako Ježišovho zákonitého otca, ktorý mu mal dať meno. A tiež cez Jozefa sa Ježiš dostáva do genealogickej línie dávidovskej dynastie, aby sa stal sa predpovedaným Dávidovým synom.

 

S Jozefovskou dôverou žiadajme aj my záchranu od Pána, napriek tomu, že sa nám bude zdať v jasličkách taký bezmocný. No práve On sa rád necháva obťažovať prosbami úprimne dôverujúcich.

 

amyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sr. Dáša