Saleziánky na stretnutí permanentnej formácie vzdelávala docentka Linda Pocher

Saleziánky s večnými sľubmi sa stretli v Tatrách na permanetnej formácií. Hostka, odborníčka v dogmatickej teológií, saleziánka Linda Pocher ich vzdelávala v oblasti mariológie.

 

Na víkendové stretnutie do Tatier 21.- 23. októbra prišlo 53 saleziánok. Docentka Linda Pocher viedla vzdelávanie interaktívnym štýlom. V prednáškach vysvetľovala rozličné aspekty života a osoby Panny Márie: Ježiš sa naučil od Márie, čo znamená byť Hebrejom. Naučil sa rozprávať. Boh nechcel od Márie, aby mu dala len ľudské telo, ale aby mu pomáhala byť naplno človekom.“

 

„Cirkev učí, že Mária nikdy neprestala veriť, ani vo chvíli Ježišovej smrti. Vychádza to zo skúsenosti, ako ju Boh urobil Matkou, mala skúsenosť vzniku života tam, kde nie je žiadna nádej,“ poukazuje sestra Linda na učenie cirkvi. Ďalej porovnáva aj vzťah Márie a Eucharistie: „Mária sa nesnažila udržať Ježiša pri sebe, ale nechala, aby Ježišov život bol obetovaný Bohu. Mária počas Eucharistie je blízko oltára a dáva Ježiša Bohu. Mária nám ukazuje, akú účasť my kresťania môžeme mat na Eucharistii.“

 

Aké bolo vzdelávanie a čo všetko sestry ešte zažili

„Oslovilo ma, že sa nestačí modliť k Panne Márií, kresťan by mal žiť s Máriou. Máriina prítomnosť je reálna,“ zhodnotila vzdelávacie vstupy sestra Andrea Badíková. Na stretnutí dominovali aj doplňujúce aktivity, respektíve zdieľanie v skupinách. „Páčilo sa mi vnímať rôznosť sestier a toho, ako oni prežívajú vzťah s Máriu a zároveň niečo spoločné, na čo si vieme povedať „aj ja.“ Že sa vieme navzájom inšpirovať aj sa trénovať v pochopení,“ povedala sestra Tina Némethová.

 

V sobotu mali sestry možnosť v trojhodinovom voľnom čase ísť do tatranskej prírody. Mnohé objavili a navštívili umeleckú krížovú cestu. Počas stretnutia saleziánky oslávili aj svoje životné a rehoľné jubileá, zažili misijnú nedeľu v miestnej farnosti a boli opäť vo väčšom počte cez víkend spolu.

 

Docentka Linda Pocher bola na Slovensku prvý krát hoci niektoré slovenské saleziánky mali možnosť u nej študovať v Taliansku. Jej odbornú činnosť môžete sledovať na stránke Pápežskej fakulty výchovných vied Auxilium.

 

Dagmara Čepelová FMA