„Milosti Pánovej plná je zem!“ píšu sestry z Baku

Posielame pozdrav z Baku a chceme povedať, že naozaj Milosti Pánovej plná je zem, aj náš Azerbajdžan. Chceme sa podeliť s Vami s veľkým darom a milosťou.

 

V podvečer 15. októbra  k nám prišla putovná socha Panny Márie z Fatimy. Celý týždeň sme sa pripravovali na jej príchod. Každá skupina (ruská, azerbajdžanská, anglická) svojim spôsobom. Otec Selvakumar bol poverený otcom biskupom Vladimírom Fekete, aby rozmýšľal nad programom ako bude prebiehať privítanie a pobyt Panny Márie v Azerbajdžane.  Túto úlohu splnil veľmi krásne. Zabezpečil výzdobu i celú organizáciu. Ako Panna Mária putovala do rôznych spoločenstiev otec Selva ju celý čas sprevádzal. Bol celé dni, hodiny spolu s ňou, kde sa premiestnila.

 

Keď prišla do našej komunity, začali sme sv. omšou a po nej sme sa modlili sv. ruženec po ruský i po anglicky. Mali sme aj chvíle ticha, kde sme prosili i za Vás. Veríme, že Panna Mária sa prihovárala a vyprosovala u svojho Syna Ježiša mnoho milosti. Vo štvrtok 20.októbra sme sa ráno v Cerkvi s Pannou Máriou rozlúčili a po sv. omši šla do Tbilisi.

 

Udalosti a milosti ďalších dní

Okrem tejto silnej udalosti sme prežívali ďalšiu radosť v Cirkvi. Mladý azerbajdžanský muž prijal sviatosť krstu, eucharistie i birmovania. Aj v tomto roku pokračujeme v katechézach i v príprave ku sviatostiam. Aj detský klubik sa rozbehol. Máme dve skupiny, mladších a starších. Pokiaľ sú deti v klubíku mamky sa so sestrou Slávkou modlia Modlitby matiek.

 

Okrem duchovných aktivít posilňujeme aj naše telo. Dohodli sme sa, že kým nám to počasie dovoľuje, jeden krát do mesiaca ideme aj s bratmi do hôr. Objavujeme prírodu v okolí Baku.  Tešíme sa aj na ďalšie objavy, ale aj na Vašu pomoc. No nie v podobe balíka, ale modlitbovú podporu, aby ďalší ľudia mali otvorené  srdce a uverili, že Boh veľmi ľúbi Azerbajdžan a všetkých ľudí v ňom.

 

Sestry z Baku