Salezián Miroslav Podstavek prijal posvätný rád diakonátu

(Turín, 13. júla 2022) – Salezián zo Žiliny, Miroslav Podstavek, prijal v sobotu 11. júna diakonskú vysviacku. Stalo sa tak v Bazilike Panny Márie Pomocnice kresťanov v Turíne vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou Mons. Roberta Repoleho.

 

Na tejto nádhernej udalosti ho sprevádzala aj početná slovenská výprava zamestnancov saleziánskej provincie, Domky a Vydavateľstva DON BOSCO. Po zastávke v Turíne sa vydali po stopách dona Bosca a mali tak možnosť pospomínať si na najdôležitejšie udalosti z jeho života.

 

Zdroj: saleziani.sk