V Košiciach na Troch hôrkach mali už dva turnusy duchovných cvičení pre dievčatá

Vďaka postupným uvoľňovacím opatreniam sme mohli za posledný mesiac prežiť dva turnusy duchovných cvičení. Boli pre dievčatá z nášho strediska na 3 Hôrkach. Obe partie boli špecifické. Niektoré dievčatá v nich už boli na duchovných cvičeniach, iné išli s odhodlaním po prvýkrát.

 

Nájsť si v tejto „hlučnej“ dobe čas na ticho je naozaj veľkou výzvou, preto sa aj dievčatá museli trochu s touto výzvou popasovať. Prednáškami ich sprevádzalo Božie Slovo, ktoré naozaj pôsobilo a veríme, že aj bude pôsobiť v srdciach dievčat. Máme radosť z toho, že dievčatá prijali výzvu stretnúť sa s Bohom v tichu.  ale aj vo vzácnom spoločenstve, ktoré vie povzbudiť, podržať, spoločne sa modliť a zdieľať.

 

ab