Vďaka pôstnej zbierke Tehlička podávame pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné

Bratislava / Kakuma 2. marca 2022: Pôstna zbierka Tehlička…

Duchovné cvičenia saleziánok v Prešove: „Cez púšť s nádejou!“

Skupinka 13. sestier sa stretla na duchovných cvičeniach (DC)…

Sestra Anna z Nitry, Orechov dvor: „Nechceme žiť na smetisku!“

Pozdravujeme z Nitry. Je ťažké písať niečo o nás na…

Zbierka pre Ukrajinu: Stropkovský kňazský Winter classic

Hokejový zápas medzi kňazmi a rehoľníkmi Košickej arcidiecézy …