Sestra Anna z Nitry, Orechov dvor: „Nechceme žiť na smetisku!“

Pozdravujeme z Nitry. Je ťažké písať niečo o nás na web, keď sme všetci pohltení a hlboko zasiahnutí vojnou na Ukrajine. Žijeme s veľkou ťarchou na duši, my, aj Rómovia, keď vnímame toľko ničenia, utrpenia, neistoty, nezmyselnosti… modlíme sa veľmi, veľmi. Bože, buď k nám milostivý v tomto všetkom a zachráň nás!

 

Na Orechovom Dvore máme krásne deti a sme vďačné, že môžeme prispievať k ich dôstojnému životu. Materské centrum fungovalo počas celej korony, aj keď v obmedzenom režime. Sestry sa tešia z pokroku detí, ktoré centrum navštevovali. Sestra Erika vytvorila zo svojich prvákov partiu, ktorá rada chodí do školy. Do škôlky nám chodí 17 detí, Átrium pre ne, aj katechéza prvoprijímajúcich detí funguje v poobedných hodinách. Animátorom sa venujeme v spolupráci s pracovníkom komunitného centra a bohoslovcom Rasťom Svitekom.

 

Nechceme žiť na smetisku

Mesto schválilo našej komunite peniaze na projekt, ktorý sme nazvali Nechceme žiť na smetisku. Na Orechovom Dvore je veľa smetí. V škole deti učíme dávať odpadky do koša, ale na Orechovom Dvore takéto koše nemáme. Len jeden kontajner na začiatku osady, a tak sa odpadky hádžu na zem a sú všade. V rámci formácie animátorov na Orechovom Dvore chceme mladých Rómov viesť k zodpovednosti za životné prostredie. Chceme im vštepiť myšlienku, že „celá príroda, celé stvorenstvo je náš spoločný domov, ktorý máme chrániť a nemáme z neho spraviť smetisko. Práve naopak, máme ho zveľaďovať a odovzdať tým, ktorí prídu po nás, “ pápež František, encyklika Laudato sí.

 

Chceme nakúpiť anti-vandal odpadové nádoby, teda z odolného materiálu (kov alebo betón). Dobre fixované, aby sa nedali odcudziť a umiestniť ich po celom Orechovom dvore, najmä na miestach, kde sa zdržuje najviac ľudí. Popri zaobstaraní odpadových nádob chceme urobiť deti, mladých a rodiny s ktorými sa stretávame, spoluzodpovednými za úspešnosť projektu. Aby dohliadali v osade na to, kam sa hádžu smeti. Vysýpanie košov do miestneho veľkokapacitného kontajnera by mali mladí, s ktorými sa stretávame. Každý z nich bude mať na starosti jeden kôš.

 

Chceme spojiť sily a vo všetkých inštitúciách na Orechovom dvore, ako je materské centrum, materská škola, 1. ročník, komunitné centrum, základná škola v Dolných Krškanoch.  Budeme klásť dôraz na osvetu a výchovu, prečo je dôležitý poriadok a zdravé životné prostredie, prečo máme nové odpadové koše a ako s nimi zaobchádzať. Ak nám zvýšia peniaze, nakúpime vrecia na separovaný odpad, aby sme pri príležitostných aktivitách učili deti a mladých separovať aspoň plasty a sklo.

 

Aspoň toľko z nášho života. Ostatné nech dopovedia fotografie.

 

sestra Anna