Duchovné cvičenia saleziánok v Prešove: „Cez púšť s nádejou!“

Skupinka 13. sestier sa stretla na duchovných cvičeniach (DC) v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove. Ponorili sa do ticha i biblickej témy.

 

Kazateľom DC bola tentokrát žena provinciálka sestier Congregácie Jesu sr. Agnesa Jenčíková. V dňoch v čase 20.-27. februára prednášala saleziánkam o ženách vo Svätom Písme a o duši hľadajúcej Boha. Široká paleta indícií zo sv. Písma ponúkala hľadať bohatstvo a osobnú cestu vlastnej duše.

 

Otvorené srdce pre saleziánky mala aj provinciálna predstavená sr. Monika, ktorá s ochotou prijímala na rozhovor každú sestru. Kňazskú službu obety sv. omše, vysluhovanie sviatosti zmierenia i povzbudivé otcovské slová počas kázne patrili saleziánovi don Antonovi Červeňovi.

 

Počasie sa pohrávalo s prírodou, od krásneho slnka cez dážď až po snehové vločky. Saleziánkam to mohlo pripomínať prežitý rok so svojou krásou i problémami. Srdce potešil pohľad upretý na množstvo malých zo zeme vykukujúcich snežienok. „Byť chvíľu s Pánom v tichu, myslím, že je určite túžbou každej veriacej duše. S vďakou za všetko bohatstvo,  ktoré sme počas týždňa obsiahli, odnášame si ho do svojich komunít, aby sme ním mohli obdarovávať okolie,“ podelila sa jedna z účastníčok.

 

Sestra Edita