Zopár kamienkov z mozaiky nášho života. Píše sestra Iveta Sojková z Trnavy

 

Naša komunita v Trnave na Olympijskej ulici prežila pokojné vianočné obdobie, v ktorom nechýbal vždy nový úžas nad tým, že Otec nám daroval svojho Syna.  Ním obdarované túžime tiež byť darom pre iných. Pán nám pripravil aj nové cesty ako na to.

 

Sestra Barunka

Popri bežnej práci na ABÚ Trnava od októbra pracuje v diecéznom synodálnom tíme. Je koordinátorkou pre skupinu zasvätených a katechétov, ktorí sa zapoja do synodálneho procesu v rámci trnavskej arcidiecézy. Pokračuje v recenzii učebníc a učebných osnov pre náboženskú výchovu. Túto službu aktuálne poskytuje aj iným diecézam, konkrétnej spišskej a bratislavskej. Prostredníctvom trnavského otca arcibiskupa bola požiadaná o poskytnutie svojich darov v medzinárodnom beatifikačnom procese božieho služobníka Jána Esterházyho. Mons. Marek Jedraszewski, krakovský arcipiskup – metropolita ju so súhlasom Mons.Jána Orosha menoval ako cenzorku listov božieho služobníka Jána Esterházyho, ktoré napísal z väzenia a z gulakov.

 

Sestra Iveta

Bola v októbri pozvaná bratmi jezuitmi pôsobiacimi v trnavskom univerzitnom pastoračnom centre do organizačného tímu kurzu Samuel, ktorý sa po prvý krát v tomto školskom roku rozbehol aj v Trnave, a v ktorom sa mladí učia počúvať Pánov hlas a rozlišovať svoju životnú cestu. Okrem stretnutí, 1x mesačne počas celého školského roka, v rámci kurzu je aj služba duchovného sprevádzania mladých, do ktorej je sestra Iveta tiež zapojená.

 

Vďaka podpore nášho miestneho strediska Združenia exaliev sestra Iveta a sestra Barunka zorganizovali pred Vianocami  duchovnú obnovu pre ženy formou online. Krásnu prednášku na tému – Hadasa Ester, špeciálne volanie a dar ženy mala sestra Marta Andraščíkova SSS. Pripojených bolo 57 žien nielen z Trnavy, ale aj z ostatných kútov Slovenska a aj zo zahraničia.

 

Sestra Iveta aj v tomto školskom roku učí náboženstvo na Obchodnej akadémii. So žiakmi sa stretá prezenčne a občas aj dištančne, záleží to od situácie na škole vzhľadom na výskyt koronavírusu. Intenzívne sa venuje aj prekladateľskej službe pre provinciu.

 

Sestra Hela

Ponúka svoju znalosť taliančiny v prekladateľskej práci pre naše komunity. Je darom aj na vrátnici nášho domu, aj v zastúpení služby v kuchyni, keď niekedy nečakané záväzky iných sestier im práve nedovoľujú navariť obed.

 

Sestra Kami

Intenzívne sa venovala a venuje koučovacím stretnutiam s klientami – ženy, muži, rehoľné sestry, matky s dcérami aj s vnučkami. V oblasti koučingu sa kontinuálne vzdeláva formou on line. Je účastníčkou nielen domácich, ale aj medzinárodných kurzov koučovania. Absolvovala aj medzinárodný jazykový kurz – koučovanie v angličtine.

Pred Vianocami bola pozvaná viesť online formou duchovnú obnovu pre rozvedených na tému – Stretnutie so sebou, s stretnutie s Bohom.

 

Sme vďačné Pánovi, že jeho Duch nám dáva silu šíriť dobro a božie kráľovstvo tam, kde sme.